Blog

IELTS cần thơ – IELTS Can Tho

(English below)

IELTS cần thơ

IELTS có thể Tho là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL. Đây là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS có thể tho là một trung tâm thi thử mới của IELTS được khai trương vào năm 2022. Đây là trung tâm thi thử IELTS duy nhất ở vùng đồng bằng sông Mê Kông của Việt Nam. Trung tâm thi thử nằm ở trung tâm của thành phố Can tho, khiến nó dễ dàng truy cập cho những người tham gia thi thử từ thành phố và các khu vực lân cận.

Trung tâm thi thử IELTS có thể cung cấp một môi trường thi thử thuận tiện và thoải mái, với các cơ sở hiện đại và nhân viên có kinh nghiệm. Những người tham gia thi thử có thể được đảm bảo về trải nghiệm thi thử IELTS chất lượng cao tại IELTS có thể tho.

IELTS có thể tho là một trung tâm thi thử lý tưởng cho những người tham gia thi thử từ khu vực Delta Mê Kông đang tìm kiếm một môi trường thi thử thuận tiện và thoải mái. Trung tâm thi thử nằm ở trung tâm của thành phố Can tho, khiến nó dễ dàng truy cập cho những người tham gia thi thử từ thành phố và các khu vực lân cận.

IELTS có thể tho cung cấp một môi trường thi thử thuận tiện và thoải mái, với các cơ sở hiện đại và nhân viên có kinh nghiệm. Những người tham gia thi thử có thể được đảm bảo về trải nghiệm thi thử IELTS chất lượng cao tại IELTS có thể tho.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Can Tho

The IELTS Can Tho is an international English language testing system that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations. It is one of the world’s most popular English language proficiency tests for higher education and global migration.

IELTS Can Tho is a new IELTS test centre that opened in 2022. It is the only IELTS test centre in the Mekong Delta region of Vietnam. The test centre is situated in the heart of Can Tho city, making it easily accessible for test takers from the city and surrounding areas.

The IELTS Can Tho test centre offers a convenient and comfortable testing environment, with modern facilities and experienced staff. Test takers can be assured of a high-quality IELTS test experience at IELTS Can Tho.

IELTS Can Tho is an ideal test centre for test takers from the Mekong Delta region who are looking for a convenient and comfortable testing environment. The test centre is situated in the heart of Can Tho city, making it easily accessible for test takers from the city and surrounding areas.

IELTS Can Tho offers a convenient and comfortable testing environment, with modern facilities and experienced staff. Test takers can be assured of a high-quality IELTS test experience at IELTS Can Tho.