Blog

Idp hải phòng – IDP Hai Phong

(English below)

Idp hải phòng

idp hai phong

Một hướng dẫn toàn diện cho thành phố và các điểm tham quan của nó

IDP IELTS Hai Phong là một trong những trung tâm thi thử IELTS phổ biến nhất ở Việt Nam. Nằm ở phía bắc của đất nước, Hai Phong là một thành phố cảng lớn và là một trung tâm công nghiệp quan trọng. Với dân số hơn hai triệu người, Hai Phong là một trong những thành phố lớn nhất ở Việt Nam.

IELTS Hai Phong là một trung tâm thi thử hiện đại và được trang bị tốt, cung cấp một môi trường thi thử thoải mái và thuận tiện. Trung tâm thi thử nằm ở trung tâm thành phố, gần nhiều khách sạn, nhà hàng và các tiện nghi khác. IELTS Hai Phong mở năm ngày một tuần và cung cấp một loạt các ngày thi thử trong suốt cả năm.

IELTS Hai Phong cung cấp một loạt các định dạng thi thử, bao gồm các bài kiểm tra dựa trên giấy và máy tính. Các bài kiểm tra trên giấy có sẵn trên tất cả các ngày thi thử, trong khi các bài kiểm tra phân phối máy tính được cung cấp vào các ngày được chọn. IELTS Hai Phong cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm các tài liệu thực hành miễn phí, hội thảo IELTS và các khóa học chuẩn bị IELTS.

IELTS Hai Phong là một trung tâm thi thử phổ biến và cung cấp một loạt các ngày thi thử và định dạng để phù hợp với tất cả các ứng cử viên. Nếu bạn dự định làm bài kiểm tra IELTS ở Hai Phong, IDP IELTS có thể cung cấp cho bạn tất cả thông tin và hỗ trợ bạn cần để đảm bảo kết quả kiểm tra thành công.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP Hai Phong

IDP Hai Phong

A Comprehensive Guide to the City and its Attractions

IDP IELTS Hai Phong is one of the most popular IELTS test centres in Vietnam. Situated in the north of the country, Hai Phong is a major port city and an important industrial centre. With a population of over two million people, Hai Phong is one of the largest cities in Vietnam.

IELTS Hai Phong is a well-equipped and modern test centre, offering a comfortable and convenient testing environment. The test centre is located in the city centre, close to many hotels, restaurants and other amenities. IELTS Hai Phong is open five days a week and offers a range of test dates throughout the year.

IELTS Hai Phong offers a range of test formats, including paper-based and computer-delivered tests. Paper-based tests are available on all test dates, while computer-delivered tests are offered on selected dates. IELTS Hai Phong also offers a range of support services, including free practice materials, IELTS workshops and IELTS preparation courses.

IELTS Hai Phong is a popular test centre and offers a range of test dates and formats to suit all candidates. If you are planning to take the IELTS test in Hai Phong, IDP IELTS can provide you with all the information and support you need to ensure a successful test result.