Blog

Hướng dẫn thi IELTS trên máy tính – IELTS test on computer

(English below)

Hướng dẫn thi IELTS trên máy tính

Thử nghiệm IELTS trên máy tính là một bài kiểm tra rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn đi du học. Bài kiểm tra này được yêu cầu bởi nhiều trường đại học để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra IELTS trên máy tính không dễ dàng, nhưng nó chắc chắn đáng để học nếu bạn muốn đi du học. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS trên máy tính.

thi thử phân phối máy tính của IELTS hiện có sẵn ở nhiều địa điểm trên thế giới, làm cho nó trở thành một lựa chọn thuận tiện cho các ứng cử viên. Bài kiểm tra giống như thi thử dựa trên giấy IELTS, ngoại trừ phương thức phân phối. Phần nghe, đọc và viết được hoàn thành trên máy tính, trong khi phần nói được hoàn thành trực tiếp với một người kiểm tra IELTS.

Các IELTs do máy tính giao có một số lợi thế so với bài kiểm tra trên giấy. Có lẽ lợi thế quan trọng nhất là nó thuận tiện và linh hoạt hơn. Với IELTS dựa trên giấy, các ứng cử viên phải đi đến Trung tâm thi thử IELTS vào một ngày cụ thể để làm bài kiểm tra. Mặt khác, IELTs do máy tính giao có sẵn theo yêu cầu ở nhiều địa điểm, điều đó có nghĩa là các ứng cử viên có thể chọn ngày và giờ phù hợp với họ.

Một lợi thế khác của IELTs do máy tính giao là các ứng cử viên nhận được kết quả của họ chỉ trong 13 ngày, trái ngược với thi thử trên giấy trong đó kết quả được công bố trong 13 ngày. Điều này có nghĩa là các ứng cử viên có thể nhận được kết quả của họ sớm hơn nhiều và bắt đầu lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của họ.

Vì vậy, nếu bạn đang xem xét làm bài kiểm tra IELTS, tùy chọn phân phối máy tính có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test on computer

IELTS test on computer is a very important test for anyone who wants to study abroad. This test is required by many universities in order to assess your English language skills. The IELTS test on computer is not easy, but it is definitely worth taking if you want to study abroad. In this article, we will give you some tips on how to prepare for the IELTS test on computer.

IELTS computer-delivered testing is now available in more locations around the world, making it a convenient option for candidates. The test is the same as the IELTS paper-based test, with the exception of the delivery method. The Listening, Reading and Writing sections are completed on a computer, while the Speaking section is completed face-to-face with an IELTS Examiner.

Computer-delivered IELTS has a number of advantages over the paper-based test. Perhaps the most significant advantage is that it is more convenient and flexible. With paper-based IELTS, candidates must travel to an IELTS test centre on a specific date to take the test. Computer-delivered IELTS, on the other hand, is available on demand in many locations, which means candidates can choose a date and time that suits them.

Another advantage of computer-delivered IELTS is that candidates receive their results in just 13 days, as opposed to the paper-based test where results are released in 13 days. This means that candidates can receive their results much sooner and start planning their next steps.

So, if you’re considering taking the IELTS test, the computer-delivered option might be the best choice for you.