Blog

Hướng dẫn thi IELTS – IELTS exam guide

(English below)

Hướng dẫn thi IELTS

Hướng dẫn thi IELTS

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, thì bạn cần biết những gì mong đợi trong kỳ thi và làm thế nào để chuẩn bị cho nó. Hướng dẫn thi IELTS này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần biết về kỳ thi IELTS, bao gồm những gì trong kỳ thi, cách chuẩn bị cho nó và làm thế nào để có được điểm số tốt nhất có thể.

Những gì trong kỳ thi IELTS?

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm có thể là 100 điểm. Kỳ thi IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

Để có được điểm số tốt trong kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần ghi ít nhất 7 trên mỗi phần. Điểm 7 được coi là một điểm tốt vì điều đó có nghĩa là bạn có hiểu biết tốt về ngôn ngữ tiếng Anh và có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

Cách chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Có nhiều cách để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Một cách là tham gia một khóa học chuẩn bị IELTS. Các khóa học này được cung cấp bởi nhiều tổ chức khác nhau và chúng có thể giúp bạn tìm hiểu về các phần khác nhau của kỳ thi IELTS và cách chuẩn bị tốt nhất cho họ.

Một cách khác để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là thực hành với các bài kiểm tra thực hành IELTS. Những bài kiểm tra này có sẵn trực tuyến và trong Sách chuẩn bị IELTS. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành IELTS có thể giúp bạn làm quen với định dạng của kỳ thi IELTS và các loại câu hỏi được hỏi trong kỳ thi.

Ngoài việc tham gia khóa học chuẩn bị IELTS và thực hành với các bài kiểm tra thực hành IELTS, bạn cũng có thể cải thiện điểm số của mình trong kỳ thi IELTS bằng cách nghiên cứu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh. Có nhiều sách và tài nguyên trực tuyến có thể giúp bạn học ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh.

Làm thế nào để đạt được điểm số tốt nhất có thể trong kỳ thi IELTS

Cách tốt nhất để có được điểm số tốt nhất có thể trong kỳ thi IELTS là học tập chăm chỉ và thực hành nhiều nhất có thể. Nếu bạn tham gia khóa học chuẩn bị IELTS, hãy thực hành với các bài kiểm tra thực hành IELTS và học ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh, bạn sẽ chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS và sẽ có cơ hội tốt để có được điểm cao.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL), Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

IELTS được công nhận bởi các trường đại học Vương quốc Anh, Mỹ, Úc và New Zealand, và ngày càng được các tổ chức chuyên nghiệp trên thế giới công nhận.

Mô -đun kiểm tra IELTS

IELTS có sẵn trong hai mô -đun thi thử:

Học thuật – Đối với các ứng viên nộp đơn xin giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung – Đối với các ứng viên đăng ký kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo và mục đích nhập cư

Các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói tương tự bất kể mô -đun họ đang thực hiện, nhưng chủ đề của các bài kiểm tra đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện mô -đun đào tạo học thuật hay chung.

Định dạng thi thử IELTS

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Những người tham gia thi thử thực hiện mô -đun học thuật sẽ được kiểm tra về khả năng của họ:

Hiểu và sử dụng ngôn ngữ học thuật

Tóm tắt thông tin từ một bài giảng hoặc đọc

Viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề

Những người tham gia thi thử thực hiện mô -đun đào tạo chung sẽ được kiểm tra về khả năng của họ:

Hiểu và sử dụng ngôn ngữ hàng ngày, xã hội và liên quan đến công việc

Viết một lá thư hoặc báo cáo để trả lời một nhiệm vụ nhất định

Nói trong hai phút về một chủ đề nhất định

Ghi điểm của IELTS

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Điểm ban nhạc

Sự miêu tả

9

Người dùng chuyên gia

Người làm bài kiểm tra có lệnh hoạt động của ngôn ngữ: phù hợp, chính xác và thông thạo với sự hiểu biết đầy đủ.

số 8

Người dùng rất tốt

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy hoạt động đầy đủ của ngôn ngữ chỉ với những điểm không chính xác không thường xuyên và sự không chính xác. Những hiểu lầm có thể xảy ra trong những tình huống xa lạ. Xử lý lập luận chi tiết phức tạp tốt.

7

Người dùng tốt

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy hoạt động của ngôn ngữ, mặc dù thường xuyên không chính xác, sự không chính xác và hiểu lầm trong một số tình huống. Nói chung, xử lý ngôn ngữ phức tạp tốt và hiểu lý luận chi tiết.

6

Người dùng có thẩm quyền

Người làm bài kiểm tra nói chung có chỉ huy ngôn ngữ hiệu quả mặc dù một số điểm không chính xác, không phù hợp và hiểu lầm. Có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, đặc biệt là trong các tình huống quen thuộc.

5

Người sử dụng khiêm tốn

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy một phần của ngôn ngữ, đối phó với ý nghĩa tổng thể trong hầu hết các tình huống, mặc dù có khả năng mắc nhiều sai lầm. Nên có thể xử lý giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực riêng.

4

Người dùng hạn chế

Người làm bài kiểm tra có lệnh tối thiểu của ngôn ngữ. Không thể sử dụng ngôn ngữ trong lĩnh vực riêng.

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

Người làm bài kiểm tra thể hiện bản thân trong các thuật ngữ rất cơ bản. Sự cố thường xuyên trong giao tiếp xảy ra.

2

Người sử dụng trung gian

Người làm bài kiểm tra có chỉ huy một phần của ngôn ngữ, đối phó với ý nghĩa tổng thể trong nhiều tình huống, mặc dù có khả năng mắc nhiều sai lầm. Nên có thể xử lý giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực riêng.

1

Không sử dụng

Người làm bài kiểm tra không có khả năng sử dụng ngôn ngữ ngoại trừ một vài từ bị cô lập.

0

Không thử bài kiểm tra

Không có thông tin có thể đánh giá được cung cấp.

Các phần kiểm tra IELTS

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Các phần lắng nghe, đọc và viết luôn được hoàn thành trong cùng một ngày người này khác. Phần nói có thể được thực hiện, tại tùy chọn của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác. Tất cả những người làm bài kiểm tra thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau bất kể họ đang thực hiện mô -đun nào.

Lắng nghe

Bài kiểm tra nghe dài 30 phút (cộng với 10 phút thời gian chuyển) và bao gồm bốn đoạn độc thoại và cuộc trò chuyện được ghi lại. Các cuộc trò chuyện liên quan đến một loạt người bản ngữ trong nhiều tình huống, chẳng hạn như đưa ra hướng dẫn, đưa ra thông báo, trả lời câu hỏi và đưa ra yêu cầu. Các độc thoại bao gồm một sinh viên nói chuyện về một môn học, một giảng viên nói chuyện với sinh viên, một doanh nhân trình bày và hai người thảo luận về một cuộc họp cho một cuộc họp.

Những người thực hiện kiểm tra được yêu cầu để hiểu các ý tưởng chính và thông tin thực tế chi tiết, theo một lập luận, xác định ý kiến ​​của người nói và xác định mục đích của cuộc nói chuyện. Chúng cũng có thể được yêu cầu hoàn thành một biểu mẫu hoặc bảng, khớp thông tin, ghi chú các điểm chính và tóm tắt các ý tưởng chính.

Đọc

Bài kiểm tra đọc dài 60 phút (cộng với 10 phút thời gian chuyển) và có ba phần với 40 câu hỏi để trả lời. Phần 1 chứa hai hoặc ba văn bản ngắn hoặc một số văn bản ngắn hơn, liên quan đến các chủ đề hàng ngày. Phần 2 chứa hai văn bản, liên quan đến các môn học hơn. Phần 3 chứa một văn bản dài hơn, phức tạp hơn về một chủ đề quan tâm chung.

Những người thực hiện kiểm tra được yêu cầu đọc các văn bản và trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, kiểm tra khả năng của họ để hiểu các ý tưởng chính, chi tiết quan trọng, ý nghĩa, thái độ, ý kiến ​​và mục đích của họ. Các văn bản là sự pha trộn của tiểu thuyết và phi hư cấu và được lấy từ các tạp chí, tạp chí, sách và báo.

Viết

Bài kiểm tra viết dài 60 phút (cộng với 10 phút thời gian chuyển) và có hai phần. Trong Phần 1, các ứng cử viên được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng lời nói của họ. Họ có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quy trình, cách thức hoạt động hoặc mô tả một đối tượng hoặc sự kiện.

Trong Phần 2, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Các bài tiểu luận có thể dựa trên một loạt các chủ đề, nhưng nhiều người thực hiện thi thử tìm thấy các chủ đề sau đây là thách thức nhất: giáo dục, y tế, tuổi tác, công nghệ, môi trường, tội phạm và trừng phạt.

Nói

Bài kiểm tra nói dài 11 đến 14 phút và có ba phần. Trong Phần 1, các ứng cử viên được hỏi các câu hỏi chung về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, như gia đình, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Trong Phần 2, các ứng cử viên được cung cấp một thẻ nhiệm vụ về một chủ đề cụ thể. Họ có một phút để chuẩn bị trước khi phát biểu tối đa hai phút. Thẻ nhiệm vụ nêu loại nhiệm vụ được hoàn thành (ví dụ: mô tả một địa điểm, mô tả một sự kiện trong quá khứ, mô tả một kế hoạch, v.v.) và đưa ra hướng dẫn về những gì người làm bài kiểm tra nên làm và bao gồm trong cuộc nói chuyện của họ.

Trong Phần 3, các ứng viên được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi được thiết kế để khuyến khích những người kiểm tra thảo luận về chủ đề của họ một cách sâu sắc và chi tiết hơn, và để cho phép người kiểm tra đánh giá mức độ lưu loát và khả năng giao tiếp hiệu quả của họ .

Vật liệu kiểm tra IELTS

thi thử IELTS được thiết kế để phản ánh việc sử dụng tiếng Anh thực tế và tất cả các tài liệu kiểm tra đều xác thực và cập nhật. Những người thực hiện kiểm tra có khả năng gặp phải các loại tài liệu sau trong phần nghe, đọc, viết và nói:

Lắng nghe

Các cuộc trò chuyện và độc thoại trong bối cảnh hàng ngày (ví dụ: đặt một bữa ăn trong nhà hàng, đặt phòng khách sạn, yêu cầu chỉ đường)

Các bài giảng học thuật và các cuộc nói chuyện (ví dụ: một bài giảng của trường đại học về lịch sử, một bài thuyết trình về một dự án kinh doanh, một cuộc nói chuyện trên một địa điểm khảo cổ)

Đọc

Văn bản từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn

Văn bản từ các nguồn học thuật, như sách giáo khoa, tạp chí, báo và tạp chí

Viết

Một loạt các vật liệu đồ họa, chẳng hạn như sơ đồ, đồ thị, bảng và mô tả quy trình

Thư, báo cáo, đánh giá, bài tiểu luận và đề xuất

Nói

Các chủ đề hàng ngày, như gia đình, nhà, công việc, nghiên cứu và sở thích

Các chủ đề quan tâm chung, chẳng hạn như môi trường, du lịch, truyền thông và công nghệ

Chuẩn bị thi thử IELTS

Chuẩn bị thi thử IELTS có thể được chia thành hai phần: phát triển ngôn ngữ và làm quen với ngôn ngữ.

Phát triển ngôn ngữ là học tập hoặc cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Có nhiều cách để làm điều này, chẳng hạn như tham dự một trường ngôn ngữ, tham gia một khóa học trực tuyến, sử dụng một ứng dụng học ngôn ngữ hoặc xem các bộ phim tiếng Anh và các chương trình truyền hình.

Làm quen với thi thử là về việc trở nên quen thuộc với định dạng thi thử IELTS và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Có nhiều cách để làm điều này, chẳng hạn như làm bài kiểm tra thực hành IELTS, tham dự khóa học chuẩn bị IELTS hoặc đọc hướng dẫn học tập IELTS.

Các bài kiểm tra thực hành IELTS

Các bài kiểm tra thực hành của IELTS là một cách tuyệt vời để làm quen với định dạng thi thử IELTS và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Các bài kiểm tra thực hành cũng là một cách tốt để xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn, và để giúp bạn tập trung học tập vào các lĩnh vực bạn cần cải thiện.

Các khóa học chuẩn bị IELTS

Các khóa học chuẩn bị IELTS được thiết kế để giúp bạn làm quen với định dạng kiểm tra IELTS và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Các khóa học chuẩn bị thường được cung cấp bởi các trường ngôn ngữ, trường đại học và các tổ chức đào tạo tư nhân.

Hướng dẫn nghiên cứu IELTS

Hướng dẫn nghiên cứu của IELTS là một cách hữu ích để làm quen với định dạng thi thử IELTS và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Hướng dẫn học tập thường được viết bởi các giáo viên IELTS có kinh nghiệm và cung cấp một cái nhìn tổng quan về bài kiểm tra IELTS, cũng như các mẹo và chiến lược cho mỗi phần.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam guide

IELTS Exam Guide

Are you planning to take the IELTS exam? If so, then you need to know what to expect on the exam and how to prepare for it. This IELTS exam guide will provide you with all the information you need to know about the IELTS exam, including what is on the exam, how to prepare for it, and how to get the best score possible.

What is on the IELTS Exam?

The IELTS exam is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total possible score of 100 points. The IELTS exam is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score.

To get a good score on the IELTS exam, you will need to score at least a 7 on each section. A score of 7 is considered a good score because it means you have a good understanding of the English language and can communicate effectively in English.

How to Prepare for the IELTS Exam

There are many ways to prepare for the IELTS exam. One way is to take an IELTS preparation course. These courses are offered by many different organizations, and they can help you learn about the different sections of the IELTS exam and how to best prepare for them.

Another way to prepare for the IELTS exam is to practice with IELTS practice tests. These tests are available online and in IELTS preparation books. Taking IELTS practice tests can help you become familiar with the format of the IELTS exam and the types of questions that are asked on the exam.

In addition to taking an IELTS preparation course and practicing with IELTS practice tests, you can also improve your score on the IELTS exam by studying English grammar and vocabulary. There are many books and online resources that can help you learn English grammar and vocabulary.

How to Get the Best Score Possible on the IELTS Exam

The best way to get the best score possible on the IELTS exam is to study hard and practice as much as you can. If you take an IELTS preparation course, practice with IELTS practice tests, and study English grammar and vocabulary, you will be well prepared for the IELTS exam and will have a good chance of getting a high score.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council and IDP: IELTS Australia.

IELTS is recognised by Universities UK, US, Australia and New Zealand, and is increasingly being recognised by professional organisations around the world.

IELTS test modules

IELTS is available in two test modules:

Academic – for candidates applying for higher education or professional registration

General Training – for candidates applying for work experience or training programs, and immigration purposes

Candidates take the same Listening and Speaking tests regardless of the module they are taking, but the subject matter of the Reading and Writing tests differs depending on whether you are taking the Academic or General Training module.

IELTS test format

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours 45 minutes.

Test takers taking the Academic module will be tested on their ability to:

understand and use academic language

summarise information from a lecture or reading passage

write an essay in response to a point of view, argument or problem

Test takers taking the General Training module will be tested on their ability to:

understand and use everyday, social and work-related language

write a letter or report in response to a given task

speak for two minutes on a given topic

IELTS scoring

IELTS results are reported on a nine-band scale, ranging from Band 1 (non-user) to Band 9 (Expert User).

Band Score

Description

9

Expert User

The test taker has operational command of the language: appropriate, accurate and fluent with complete understanding.

8

Very Good User

The test taker has fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.

7

Good User

The test taker has operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning.

6

Competent User

The test taker has generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

5

Modest User

The test taker has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.

4

Limited User

The test taker has minimal command of the language. Is unable to use the language in own field.

3

Extremely Limited User

The test taker expresses themselves in very basic terms. Frequent breakdowns in communication occur.

2

Intermediate User

The test taker has partial command of the language, coping with overall meaning in many situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.

1

Non-User

The test taker has no ability to use the language except a few isolated words.

0

Did not attempt the test

No assessable information provided.

IELTS test sections

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

The Listening, Reading and Writing sections are always completed on the same day one after the other. The Speaking section may be taken, at the option of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other sections. All test takers take the same Listening and Speaking tests regardless of which module they are taking.

Listening

The Listening test is 30 minutes long (plus 10 minutes transfer time) and covers four recorded monologues and conversations. The conversations involve a range of native speakers in a variety of situations, such as giving instructions, making announcements, answering questions and making requests. The monologues include a student giving a talk on an academic subject, a lecturer giving a talk to students, a businessperson making a presentation and two people discussing an arrangement for a meeting.

Test takers are required to understand the main ideas and detailed factual information, follow an argument, identify the opinion of the speaker, and identify the purpose of the talk. They may also be required to complete a form or table, match information, note key points and summarise the main ideas.

Reading

The Reading test is 60 minutes long (plus 10 minutes transfer time) and has three sections with 40 questions to answer. Section 1 contains two or three short texts or several shorter texts, which deal with everyday topics. Section 2 contains two texts, which deal with more academic subjects. Section 3 contains one longer, more complex text on a topic of general interest.

Test takers are required to read the texts and answer a variety of questions, which test their ability to understand main ideas, important details, implications, attitudes, opinions and purpose. The texts are a mix of fiction and non-fiction and are taken from magazines, journals, books and newspapers.

Writing

The Writing test is 60 minutes long (plus 10 minutes transfer time) and has two sections. In Section 1, candidates are presented with a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in their own words. They may be asked to describe and explain data, describe the stages of a process, how something works or describe an object or event.

In Section 2, candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. Essays can be on a wide range of topics, but many test takers find the following topics to be the most challenging: education, health, age, technology, the environment, crime and punishment.

Speaking

The Speaking test is 11 to 14 minutes long and has three parts. In Part 1, candidates are asked general questions about themselves and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies and interests. This part lasts between four and five minutes.

In Part 2, candidates are given a task card about a particular topic. They have one minute to prepare before speaking for up to two minutes. The task card states the type of task to be completed (e.g. describe a place, describe a past event, describe a plan, etc.), and gives instructions on what the test taker should do and include in their talk.

In Part 3, candidates are asked further questions about the topic in Part 2. The questions are designed to encourage test takers to discuss their topic in more depth and detail, and to enable the examiner to assess their level of fluency and ability to communicate effectively.

IELTS test materials

The IELTS test is designed to reflect real-life use of English and all test materials are authentic and up-to-date. Test takers are likely to encounter the following types of materials in the Listening, Reading, Writing and Speaking sections:

Listening

conversations and monologues in an everyday context (e.g. ordering a meal in a restaurant, making a hotel reservation, asking for directions)

academic lectures and talks (e.g. a university lecture on history, a presentation on a business project, a talk on an archaeological site)

Reading

texts from books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines

texts from academic sources, such as textbooks, journals, newspapers and magazines

Writing

a range of graphic material, such as diagrams, graphs, tables and process descriptions

letters, reports, reviews, essays and proposals

Speaking

everyday topics, such as family, home, work, studies and interests

topics of general interest, such as the environment, travel, the media and technology

IELTS test preparation

IELTS test preparation can be divided into two parts: language development and test familiarisation.

Language development is about learning or improving your English language skills. There are many ways to do this, such as attending a language school, taking an online course, using a language learning app or watching English-language films and TV programs.

Test familiarisation is about becoming familiar with the IELTS test format and the types of questions you will be asked. There are many ways to do this, such as taking an IELTS practice test, attending an IELTS preparation course or reading an IELTS study guide.

IELTS practice tests

IELTS practice tests are an excellent way to become familiar with the IELTS test format and the types of questions you will be asked. Practice tests are also a good way to identify your strengths and weaknesses, and to help you focus your study on the areas you need to improve.

IELTS preparation courses

IELTS preparation courses are designed to help you familiarise yourself with the IELTS test format and to improve your English language skills. Preparation courses are usually offered by language schools, universities and private training organisations.

IELTS study guides

IELTS study guides are a helpful way to familiarise yourself with the IELTS test format and the types of questions you will be asked. Study guides are usually written by experienced IELTS teachers and provide an overview of the IELTS test, as well as tips and strategies for each section.