Blog

Hội đồng anh tại hà nội – British Council in Hanoi

(English below)

Hội đồng anh tại hà nội

Hội đồng Anh tại Hà Nội là Tổ chức Quốc tế về Quan hệ Văn hóa và Cơ hội Giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và cá nhân Việt Nam để phát triển các mối quan hệ lâu dài và tạo cơ hội cho mọi người nhận ra tiềm năng của họ.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ và chương trình trong các lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, ngôn ngữ tiếng Anh, khoa học và xã hội. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Bộ Thương mại Quốc tế để thúc đẩy lợi ích và xuất khẩu của Vương quốc Anh.

Hội đồng Anh ở Hà Nội là một tổ chức giáo dục nổi tiếng thế giới, cung cấp một loạt các khóa học và chương trình cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Hội đồng Anh ở Hà Nội đã hoạt động hơn 60 năm và là một trong những tổ chức giáo dục được kính trọng nhất trong thành phố. Hội đồng Anh tại Hà Nội cung cấp một loạt các khóa học và chương trình, bao gồm các khóa học tiếng Anh, các khóa học kinh doanh, và các khóa học văn hóa và nghệ thuật.

Hội đồng Anh ở Hà Nội nằm ở trung tâm thành phố, gần nhiều nhà hàng, khách sạn và khu mua sắm tốt nhất của thành phố. Hội đồng Anh ở Hà Nội là một nơi lý tưởng để học tiếng Anh hoặc tham gia các khóa học khác sẽ giúp bạn tiếp tục sự nghiệp.

Tags: IELTS

 


 

British Council in Hanoi

The British Council in Hanoi is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in partnership with Vietnamese institutions and individuals to develop long-lasting relationships and create opportunities for people to realise their potential.

We offer a range of services and programmes in the fields of arts, education, English language, science and society. We also work in close partnership with the British Embassy in Hanoi and the Department for International Trade to promote UK interests and exports.

The British Council in Hanoi is a world-renowned educational institution that offers a wide range of courses and programs to students from all over the world.

The British Council in Hanoi has been operating for over 60 years and is one of the most respected educational institutions in the city. The British Council in Hanoi offers a wide range of courses and programs, including English language courses, business courses, and arts and culture courses.

The British Council in Hanoi is located in the heart of the city, close to many of the city’s best restaurants, hotels, and shopping areas. The British Council in Hanoi is an ideal place to study English or to take other courses that will help you further your career.