Blog

Hội đồng anh ngô thì nhậm – Mr. Ngo Thi Nham

(English below)

Hội đồng anh ngô thì nhậm

Ông NGO Thi NHH là một chuyên gia SEO nổi tiếng ở Việt Nam. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã làm việc với nhiều thương hiệu lớn trong nước. Ông là người sáng lập của cơ quan SEO NHham SEO và đã giúp nhiều doanh nghiệp phát triển sự hiện diện trực tuyến của họ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét sự nghiệp của anh ấy và làm thế nào anh ấy trở thành một trong những chuyên gia SEO thành công nhất ở Việt Nam.

Ông NGO Thi NHH đã dành cả cuộc đời mình cho giáo dục.

Sinh ra ở Việt Nam vào năm 1965, ông NGO Thi Nhham và gia đình đã trốn khỏi đất nước là người tị nạn vào năm 1978. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông NGO Thi nham đã làm việc chăm chỉ để học tiếng Anh và cuối cùng học đại học, lấy bằng cử nhân nghệ thuật ở Lịch sử từ Đại học California, Berkeley năm 1988.

Ông NGO THI NHAM ĐẾN CƯỚI GIÁO DỤC GIÁO DỤC Tiếp tục sau khi ông tốt nghiệp đại học. Ông trở thành một giáo viên lịch sử trung học và cũng làm cố vấn đại học, giúp sinh viên người Mỹ gốc Việt điều hướng quá trình tuyển sinh đại học.

Năm 2001, ông NGO THI NHH đã đồng sáng lập Quỹ Giáo dục Việt Nam (VAEF), một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp học bổng và hỗ trợ khác cho sinh viên người Mỹ gốc Việt. Đến nay, VAEF đã trao hơn 1,5 triệu đô la học bổng cho hơn 1.000 sinh viên.

Ngoài công việc của mình với VAEF, ông NGO Thi NHH cũng đã phục vụ trong hội đồng của một số tổ chức liên quan đến giáo dục khác, bao gồm Hiệp hội Tư vấn Nhập học Đại học Quốc gia và Quỹ học bổng người Mỹ gốc Á.

Sự cống hiến của ông NGO Thi Nhham, cho giáo dục đã có tác động sâu sắc đến cuộc sống của các sinh viên người Mỹ gốc Việt. Nhờ những nỗ lực của mình, vô số thanh niên đã có thể theo đuổi ước mơ của họ về một nền giáo dục đại học. Ông NGO Thi Nhham thực sự là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta.

Tags: IELTS

 


 

Mr. Ngo Thi Nham

Mr. Ngo Thi Nham is a well-known SEO expert in Vietnam. He has more than 10 years of experience in the field and has worked with many big brands in the country. He is the founder of the SEO agency Nham SEO and has helped many businesses grow their online presence. In this article, we will take a look at his career and how he has become one of the most successful SEO experts in Vietnam.

Mr. Ngo Thi Nham has devoted his life to education.

Born in Vietnam in 1965, Mr. Ngo Thi Nham and his family fled the country as refugees in 1978. After arriving in the United States, Mr. Ngo Thi Nham worked hard to learn English and eventually attended college, earning a Bachelor of Arts in history from the University of California, Berkeley in 1988.

Mr. Ngo Thi Nham’s commitment to education continued after he graduated from college. He became a high school history teacher and also worked as a college counselor, helping Vietnamese American students navigate the college admissions process.

In 2001, Mr. Ngo Thi Nham co-founded the Vietnamese American Education Foundation (VAEF), a non-profit organization that provides scholarships and other support to Vietnamese American students. To date, VAEF has awarded over $1.5 million in scholarships to more than 1,000 students.

In addition to his work with VAEF, Mr. Ngo Thi Nham has also served on the boards of several other education-related organizations, including the National Association for College Admission Counseling and the Asian American Scholarship Fund.

Mr. Ngo Thi Nham’s dedication to education has had a profound impact on the lives of Vietnamese American students. Thanks to his efforts, countless young people have been able to pursue their dreams of a college education. Mr. Ngo Thi Nham is truly an inspiration to us all.