Blog

Hội đồng anh điện biên phủ – British Council of Dien Bien Phu

(English below)

Hội đồng anh điện biên phủ

Hội đồng Dien Bien Phu của Anh là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Chiến tranh Việt Nam. Chính tại đây, Việt Minh, do Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã đánh bại người Pháp một cách quyết đoán, dẫn đến việc rút tiền sau này khỏi Đông Dương. Trận chiến cũng có những hậu quả sâu rộng cho Chiến tranh Lạnh, vì nó cho thấy các lực lượng cộng sản có thể đánh bại một cường quốc lớn của phương Tây.

Hội đồng Anh của Dien Bien Phu là một tổ chức quốc tế thúc đẩy các cơ hội văn hóa và giáo dục giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Hội đồng có trụ sở tại Hà Nội, với các văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Dien Bien Phu. Nó được thành lập vào năm 1995 và hợp tác với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Công việc của Hội đồng tại Dien Bien Phu tập trung vào việc hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh, cũng như làm việc với cộng đồng địa phương về các dự án văn hóa.

Trong những năm gần đây, hội đồng đã hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Dien Bien Phu People về một loạt các sáng kiến, bao gồm cả sự phát triển của một công viên văn hóa trong thành phố.

Hội đồng Anh có một lịch sử lâu dài làm việc tại Việt Nam. Lần đầu tiên chúng tôi mở một văn phòng tại Hà Nội vào năm 1951, khiến chúng tôi trở thành một trong những tổ chức phương Tây đầu tiên thành lập sự hiện diện ở nước này.

Kể từ đó, chúng tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi tự hào đã làm việc với các thế hệ sinh viên Việt Nam và đã đóng góp cho sự phát triển của hệ thống giáo dục của đất nước.

Hội đồng Anh cam kết hỗ trợ sự phát triển của việc dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam. Chúng tôi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học, Cao đẳng và Trường Ngôn ngữ trên cả nước để cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh chất lượng cao.

Tại Dien Bien Phu, chúng tôi làm việc với Ủy ban Dien Bien Phu People và các đối tác khác để cung cấp một loạt các chương trình và hoạt động tiếng Anh.

Hội đồng Anh cũng đang làm việc với Ủy ban Nhân dân Dien Bien Phu về sự phát triển của một công viên văn hóa trong thành phố. Công viên sẽ là nơi để cộng đồng đến với nhau và tận hưởng nhiều hoạt động văn hóa và biểu diễn.

Hội đồng Anh tự hào được hợp tác với Ủy ban Dien Bien Phu People về dự án quan trọng này. Chúng tôi tin rằng công viên sẽ đóng góp tích cực cho thành phố và sẽ là một tài sản tuyệt vời cho cộng đồng.

Tags: IELTS

 


 

British Council of Dien Bien Phu

The British Council of Dien Bien Phu was a major turning point in the history of the Vietnam War. It was here that the Viet Minh, led by Ho Chi Minh, decisively defeated the French, leading to the latter’s withdrawal from Indochina. The battle also had far-reaching consequences for the Cold War, as it showed that Communist forces could defeat a major Western power.

The British Council of Dien Bien Phu is an international organization which promotes cultural and educational opportunities between the UK and Vietnam.

The Council is headquartered in Hanoi, with offices in Ho Chi Minh City and Dien Bien Phu. It was established in 1995 and works in partnership with the British Embassy in Vietnam.

The Council’s work in Dien Bien Phu focuses on supporting English language teaching and learning, as well as working with the local community on cultural projects.

In recent years, the Council has been working closely with the Dien Bien Phu People’s Committee on a range of initiatives, including the development of a cultural park in the city.

The British Council has a long history of working in Vietnam. We first opened an office in Hanoi in 1951, making us one of the first western organizations to establish a presence in the country.

Since then, we have played a key role in supporting Vietnam’s development, particularly in the field of education. We are proud to have worked with generations of Vietnamese students and to have contributed to the development of the country’s education system.

The British Council is committed to supporting the growth of English language teaching and learning in Vietnam. We work with the Ministry of Education and Training, universities, colleges, and language schools across the country to provide high-quality English language teaching resources and support.

In Dien Bien Phu, we work with the Dien Bien Phu People’s Committee and other partners to deliver a range of English language programmes and activities.

The British Council is also working with the Dien Bien Phu People’s Committee on the development of a cultural park in the city. The park will be a place for the community to come together and enjoy a variety of cultural activities and performances.

The British Council is proud to be working in partnership with the Dien Bien Phu People’s Committee on this important project. We believe that the park will make a positive contribution to the city and will be a great asset for the community.