Blog

Học phí học IELTS tại hội đồng anh – IELTS tuition fee at the British Council

(English below)

Học phí học IELTS tại hội đồng anh

Học phí IELTS tại Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục quốc tế hàng đầu thế giới. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để giúp bạn thành công trong bài kiểm tra của mình.

Các khóa học IELTS của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và xây dựng sự tự tin của bạn trong việc sử dụng tiếng Anh cho mục đích học tập. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học cho các cấp độ tiếng Anh khác nhau, từ người mới bắt đầu đến nâng cao.

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến và trực tiếp để giúp bạn thành công trong bài kiểm tra của mình. Các khóa học của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và xây dựng sự tự tin của bạn trong việc sử dụng tiếng Anh cho các mục đích học tập.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 trường đại học và cao đẳng trên khắp thế giới và hơn 3.000 tổ chức chính phủ.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói. IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 trường đại học, nhà tuyển dụng, chính phủ và cơ quan nhập cư trên khắp thế giới.

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để giúp bạn thành công trong bài kiểm tra của mình. Các khóa học của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và xây dựng sự tự tin của bạn trong việc sử dụng tiếng Anh cho các mục đích học tập.

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học cho các cấp độ tiếng Anh khác nhau, từ người mới bắt đầu đến nâng cao. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến và trực tiếp để giúp bạn thành công trong bài kiểm tra của mình.

Hội đồng Anh là nhà cung cấp IELTS hàng đầu thế giới, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người muốn di cư đến Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh hoặc đăng ký đào tạo hoặc giáo dục trung học ở một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Đại học Kỳ thi Esol của Đại học Cambridge (Cambridge ESOL).

IELTS được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nó cũng được công nhận bởi các cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói của bạn với người thật chứ không phải máy tính. Điều này cho bạn cơ hội thể hiện các kỹ năng giao tiếp của bạn với một người nói tiếng Anh bản địa.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được thực hiện rộng rãi nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS có sẵn tới 48 lần một năm tại hơn 1.200 trung tâm thi thử tại hơn 140 quốc gia.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, tùy thuộc vào nơi bạn kiểm tra.

Phí kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS hoặc IELTS là GBP 165.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh địa phương.

Kết quả của IELTS được báo cáo theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ năng lực tiếng Anh. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Đào tạo chung của IELTS và IELTS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt người dùng, bao gồm:

sinh viên đại học và đại học muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh

Các cơ quan chính phủ và các tổ chức chuyên nghiệp cần đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của những người nói tiếng Anh không bản địa

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

IELTS Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người muốn di cư đến Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh hoặc đăng ký đào tạo hoặc giáo dục trung học ở một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Đại học Kỳ thi Esol của Đại học Cambridge (Cambridge ESOL).

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói của bạn với người thật chứ không phải máy tính. Điều này cho bạn cơ hội thể hiện các kỹ năng giao tiếp của bạn với một người nói tiếng Anh bản địa.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được thực hiện rộng rãi nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS có sẵn tới 48 lần một năm tại hơn 1.200 trung tâm thi thử tại hơn 140 quốc gia.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, tùy thuộc vào nơi bạn kiểm tra.

Phí kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS hoặc IELTS là GBP 165.

Bạn có thể đăng ký IELTS trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh địa phương.

Kết quả của IELTS được báo cáo theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ năng lực tiếng Anh. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Đào tạo chung của IELTS và IELTS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt người dùng, bao gồm:

sinh viên đại học và đại học muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh

Các cơ quan chính phủ và các tổ chức chuyên nghiệp cần đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của những người nói tiếng Anh không bản địa

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Tags: IELTS

 


 

IELTS tuition fee at the British Council

IELTS tuition fee at the British Council

The British Council is the world’s leading provider of international education services. We offer a wide range of IELTS preparation courses to help you succeed in your test.

Our IELTS courses are designed to help you improve your English language skills and build your confidence in using English for academic purposes. We offer a range of courses for different levels of English, from beginner to advanced.

We also offer a range of online and face-to-face IELTS preparation courses to help you succeed in your test. Our courses are designed to help you improve your English language skills and build your confidence in using English for academic purposes.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration. It is accepted by over 10,000 universities and colleges around the world, and by more than 3,000 government organizations.

IELTS is the International English Language Testing System. It tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking. IELTS is recognized by over 10,000 Universities, Employers, Governments and Immigration Authorities around the world.

The British Council offers a range of IELTS preparation courses to help you succeed in your test. Our courses are designed to help you improve your English language skills and build your confidence in using English for academic purposes.

We offer a range of courses for different levels of English, from beginner to advanced. We also offer a range of online and face-to-face IELTS preparation courses to help you succeed in your test.

The British Council is the world’s leading provider of IELTS, the International English Language Testing System. IELTS is the most widely recognised English language test in the world, accepted by over 10,000 organisations worldwide.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those wishing to migrate to Australia, Canada or the UK, or apply for training or secondary education in an English-speaking country

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is recognised by universities and employers in many countries, including Australia, Canada, New Zealand, the UK and the USA. It is also recognised by professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test where your Speaking test is with a real person, not a computer. This gives you the opportunity to show your communicative skills to a native English speaker.

IELTS is the most widely taken English language test in the world. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is available up to 48 times a year at over 1,200 test centres in over 140 countries.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, depending on where you test.

The test fee for IELTS Academic or IELTS General Training is GBP 165.

You can register for IELTS online or by contacting your local British Council office.

IELTS results are reported on a nine-band scale, with each band corresponding to a level of English competence. Scores are reported in whole and half bands.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to meet the needs of a wide range of users, including:

university and college students who want to study or train in an English-speaking country

government agencies and professional organisations that need to assess the English language skills of non-native English speakers

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those wishing to migrate to Australia, Canada or the UK, or apply for training or secondary education in an English-speaking country

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is the only English language test where your Speaking test is with a real person, not a computer. This gives you the opportunity to show your communicative skills to a native English speaker.

IELTS is the most widely taken English language test in the world. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is available up to 48 times a year at over 1,200 test centres in over 140 countries.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, depending on where you test.

The test fee for IELTS Academic or IELTS General Training is GBP 165.

You can register for IELTS online or by contacting your local British Council office.

IELTS results are reported on a nine-band scale, with each band corresponding to a level of English competence. Scores are reported in whole and half bands.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to meet the needs of a wide range of users, including:

university and college students who want to study or train in an English-speaking country

government agencies and professional organisations that need to assess the English language skills of non-native English speakers

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.