Blog

Học IELTS tại hà nội – Study IELTS in Hanoi

(English below)

Học IELTS tại hà nội

ielts ở Hà Nội

Cách chọn khóa học IELTS đúng cho bạn ở Hà Nội

Hà Nội là thành phố thủ đô của Việt Nam và là một trong những nơi phổ biến nhất để học các IELTS tại Việt Nam. Hà Nội có một loạt các khóa học IELTS có sẵn và cũng là nơi có một số trung tâm thi thử của IELTS.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư. IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử – đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra IELTS học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, như Vương quốc Anh, Úc hoặc New Zealand.

Trung tâm kiểm tra IELTS ở Hà Nội

Có hai trung tâm thi thử IELTS ở Hà Nội:

Trung tâm kiểm tra Hà Nội của Hội đồng Anh được đặt tại trung tâm thành phố và cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS đào tạo học thuật và chung.

Trung tâm kiểm tra IDP IELTS Hà Nội được đặt ở phía tây thành phố và cung cấp cả các bài kiểm tra IELTS đào tạo học thuật và chung.

Ngày kiểm tra IELTS ở Hà Nội

Các bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào ngày cụ thể mỗi tháng. Bạn có thể tìm thấy ngày thi thử IELTS mới nhất trên các trang web của Hội đồng Anh và IDP.

Phí kiểm tra IELTS ở Hà Nội

Phí kiểm tra IELTS ở Hà Nội là VND 5.410.000 ($ 235). Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS của mình bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

Các khóa học IELTS ở Hà Nội

Có một loạt các khóa học IELTS có sẵn ở Hà Nội. Các khóa học của IELTS có thể được thực hiện tại các trường ngôn ngữ, gia sư tư nhân hoặc trực tuyến.

Trường ngôn ngữ

Các trường ngôn ngữ là một lựa chọn phổ biến cho những người học IELTS ở Hà Nội. Hầu hết các trường ngôn ngữ cung cấp các khóa học IELTS như là một phần của gói bao gồm chỗ ở và các hoạt động khác.

Một số trường ngôn ngữ phổ biến nhất cho IELTS ở Hà Nội là:

Trường tiếng Anh Hà Nội

Trường ngôn ngữ Việt Nam

Trường Ngôn ngữ Ngôi sao Hà Nội

Gia sư riêng

Gia sư tư nhân là một lựa chọn phổ biến cho những người học IELTS ở Hà Nội. Gia sư tư nhân có thể cung cấp học phí một-một hoặc nhóm.

Các khóa học trực tuyến

Các khóa học IELTS trực tuyến là một lựa chọn phổ biến cho những người học IELTS ở Hà Nội. Các khóa học trực tuyến là linh hoạt và có thể được truy cập từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Một số khóa học IELTS trực tuyến phổ biến nhất là:

IELTS trực tuyến của Hội đồng Anh

IELTS Masterclass bởi IDP

IELTS Lợi thế của E2lange

Chuẩn bị IELTS của Oxford trực tuyến tiếng Anh

Mẹo của IELTS

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình:

1. Bắt đầu chuẩn bị sớm

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức và bạn sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng để làm tốt. Điều quan trọng là bắt đầu chuẩn bị sớm và cho bản thân đủ thời gian để thực hành.

2. Sử dụng vật liệu IELTS chính thức

Khi bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình, điều quan trọng là sử dụng các vật liệu IELTS chính thức. Các tài liệu IELTS chính thức được viết bởi những người thực hiện bài kiểm tra IELTS, vì vậy chúng là cách tốt nhất để làm quen với định dạng thi thử và thực hành các kỹ năng kiểm tra của bạn.

3. Lập kế hoạch học tập

Khi bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình, điều quan trọng là phải lập kế hoạch học tập. Một kế hoạch học tập sẽ giúp bạn tập trung vào các khu vực yếu của bạn và sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả.

4. Nhận một số trợ giúp

Nếu bạn cảm thấy khó khăn để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể muốn xem xét nhận được một số trợ giúp. Có một số khóa học IELTS có sẵn có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình.

5. Thực hành bài kiểm tra thực hành

Khi bạn gần với ngày thi thử IELTS của bạn, bạn nên thực hiện một bài kiểm tra thực hành. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng thi thử và xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần làm việc.

Tags: IELTS

 


 

Study IELTS in Hanoi

IELTS in Hanoi

How to choose the right IELTS course for you in Hanoi

Hanoi is the capital city of Vietnam and is one of the most popular places to study IELTS in Vietnam. Hanoi has a wide range of IELTS courses available and is also home to a number of IELTS test centres.

IELTS is the world’s most popular English language test and is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers and immigration authorities. IELTS is available in two test formats – Academic and General Training.

The Academic IELTS test is for people who want to study at university or join a professional organisation. The General Training IELTS test is for people who want to migrate to an English-speaking country, such as the UK, Australia or New Zealand.

IELTS test centres in Hanoi

There are two IELTS test centres in Hanoi:

The British Council Hanoi IELTS test centre is located in the city centre and offers both the Academic and General Training IELTS tests.

The IDP IELTS Hanoi test centre is located in the west of the city and offers both the Academic and General Training IELTS tests.

IELTS test dates in Hanoi

IELTS tests are held on specific dates each month. You can find the latest IELTS test dates on the British Council and IDP websites.

IELTS test fees in Hanoi

The IELTS test fee in Hanoi is VND 5,410,000 (US$ 235). You can pay your IELTS test fee by credit/debit card, bank transfer or cash.

IELTS courses in Hanoi

There are a wide range of IELTS courses available in Hanoi. IELTS courses can be taken at language schools, private tutors or online.

Language schools

Language schools are a popular option for people studying IELTS in Hanoi. Most language schools offer IELTS courses as part of a package which includes accommodation and other activities.

Some of the most popular language schools for IELTS in Hanoi are:

Hanoi School of English

Vietnam Language School

Hanoi Star Language School

Private tutors

Private tutors are a popular option for people studying IELTS in Hanoi. Private tutors can provide one-to-one or group tuition.

Online courses

Online IELTS courses are a popular option for people studying IELTS in Hanoi. Online courses are flexible and can be accessed from anywhere in the world.

Some of the most popular online IELTS courses are:

IELTS Online by the British Council

IELTS Masterclass by IDP

IELTS Advantage by E2Language

IELTS Preparation by Oxford Online English

IELTS Tips

Here are some tips to help you prepare for your IELTS test:

1. Start preparing early

IELTS is a challenging test and you will need to prepare thoroughly to do well. It is important to start preparing early and to give yourself enough time to practice.

2. Use official IELTS materials

When you are preparing for your IELTS test, it is important to use official IELTS materials. Official IELTS materials are written by the people who make the IELTS test, so they are the best way to familiarise yourself with the test format and to practise your test-taking skills.

3. Make a study plan

When you are preparing for your IELTS test, it is important to make a study plan. A study plan will help you to focus on your weak areas and to use your time effectively.

4. Get some help

If you are finding it difficult to prepare for your IELTS test on your own, you may want to consider getting some help. There are a number of IELTS courses available which can help you to prepare for your test.

5. Take a practice test

When you are close to your IELTS test date, it is a good idea to take a practice test. This will help you to familiarise yourself with the test format and to identify any areas that you need to work on.