Blog

Học IELTS ở trung tâm nào tốt – Study IELTS in which center is good

(English below)

Học IELTS ở trung tâm nào tốt

Có một số trung tâm IELTS tốt cho sinh viên muốn học IELTS. Một số trung tâm IELTS tốt nhất là:

1. Hội đồng Anh: Hội đồng Anh là một trong những trung tâm IELTS nổi tiếng nhất và được biết đến với chất lượng giảng dạy cao.

2. Kaplan: Kaplan là một trung tâm IELTS nổi tiếng khác cung cấp nhiều khóa học khác nhau phù hợp với các nhu cầu khác nhau.

3. ETS: ETS là công ty sản xuất bài kiểm tra IELTS, vì vậy các khóa học của họ được thiết kế để giúp sinh viên đạt được số điểm tốt nhất có thể.

Chọn một trung tâm nghiên cứu IELTS là một quyết định quan trọng. Rốt cuộc, bạn sẽ dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc chuẩn bị IELTS của mình, vì vậy bạn muốn đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lợi tức đầu tư tốt nhất có thể.

Có một vài điều bạn nên ghi nhớ khi chọn một trung tâm nghiên cứu IELTS. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng trung tâm được Hội đồng Anh hoặc IDP IELTS công nhận. Đây là hai tổ chức quản lý kỳ thi IELTS, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng Trung tâm đang sử dụng các tài liệu và phương pháp giảng dạy được liên kết với bài kiểm tra IELTS.

Thứ hai, hãy xem tỷ lệ vượt qua của Trung tâm. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng về việc học sinh của họ đã thành công như thế nào trong quá khứ.

Cuối cùng, hãy hỏi xung quanh. Nói chuyện với những người đã tham gia kỳ thi IELTS và xem liệu họ có bất kỳ khuyến nghị nào không.

Khi bạn đã xem xét tất cả các yếu tố này, bạn nên có một ý tưởng tốt về việc Trung tâm nghiên cứu IELTS phù hợp với bạn.

Tags: IELTS

 


 

Study IELTS in which center is good

There are a number of IELTS centers which are good for students who wish to study IELTS. Some of the best IELTS centers are:

1. British Council: The British Council is one of the most renowned IELTS centers and is known for its high quality of teaching.

2. Kaplan: Kaplan is another well-known IELTS center which offers a variety of courses to suit different needs.

3. ETS: ETS is the company which produces the IELTS test, so their courses are designed to help students achieve the best possible score.

Choosing an IELTS study center is an important decision. After all, you’ll be spending a lot of time and money on your IELTS preparation, so you want to make sure you’re getting the best possible return on investment.

There are a few things you should keep in mind when choosing an IELTS study center. First, make sure the center is accredited by the British Council or IDP IELTS. These are the two organizations that administer the IELTS exam, so you can be sure that the center is using materials and teaching methods that are aligned with the IELTS test.

Second, take a look at the center’s pass rates. This will give you an idea of how successful their students have been in the past.

Finally, ask around. Talk to people who have taken the IELTS exam and see if they have any recommendations.

Once you’ve considered all of these factors, you should have a good idea of which IELTS study center is right for you.