Blog

Hoãn thi IELTS BC – Delayed IELTS BC

(English below)

Hoãn thi IELTS BC

Nếu bạn đã được yêu cầu làm bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh, bạn có thể tự hỏi những gì mong đợi. Hướng dẫn này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về bài kiểm tra, bao gồm các phần và loại câu hỏi khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra và phải làm gì vào ngày thi.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc là nhiều lựa chọn, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận. Bài kiểm tra mất hai giờ 45 phút để hoàn thành.

Bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được kính trọng. Nó được chấp nhận bởi nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, hãy làm bài kiểm tra IELTS là một cách tốt để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn.

Có một số lý do tại sao bài kiểm tra IELTS của bạn có thể bị trì hoãn. Hội đồng Anh (BC) là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục quốc tế hàng đầu thế giới và họ cam kết đảm bảo rằng tất cả các sinh viên có cơ hội thành công công bằng.

Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng có thể xảy ra có thể gây ra sự chậm trễ. Điều này có thể bao gồm các vấn đề kỹ thuật với thi thử dựa trên máy tính hoặc thời tiết xấu giúp ngăn thi thử đi trước.

Nếu bài kiểm tra của bạn bị trì hoãn, BC sẽ làm mọi thứ có thể để sắp xếp lại nó càng sớm càng tốt. Họ cũng sẽ cung cấp cho bạn các bản cập nhật thường xuyên để bạn biết những gì đang xảy ra.

Nếu bạn đã bị ảnh hưởng bởi một bài kiểm tra IELTS bị trì hoãn, có một vài điều bạn có thể làm để tự giúp mình.

Trước hết, cố gắng giữ bình tĩnh. Có thể gây khó chịu khi kế hoạch của bạn bị gián đoạn nhưng điều quan trọng cần nhớ là sự chậm trễ là rất hiếm và chúng không phải là lỗi của bạn.

Thứ hai, giữ liên lạc với Hội đồng Anh. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật nhất về những gì đang xảy ra và khi bài kiểm tra của bạn có khả năng được sắp xếp lại.

Cuối cùng, sử dụng thời gian này để chuẩn bị tốt nhất có thể. Nếu bài kiểm tra của bạn bị trì hoãn, nó cho bạn cơ hội học tập và đảm bảo bạn đã chuẩn bị càng tốt.

Nếu bạn đã bị ảnh hưởng bởi một bài kiểm tra IELTS bị trì hoãn, Hội đồng Anh sẽ ở đây để giúp đỡ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để có được bài kiểm tra của bạn được sắp xếp lại càng sớm càng tốt. Trong khi đó, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho bài kiểm tra của bạn.

Tags: BC, IELTS

 


 

Delayed IELTS BC

If you have been asked to take the British Council IELTS test, you may be wondering what to expect. This guide will provide an overview of the test, including the different sections and question types. We will also give some tips on how to prepare for the test and what to do on the day of the exam.

The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are multiple choice, while the writing and speaking sections are essay-based. The test takes two hours and 45 minutes to complete.

The British Council IELTS test is a well-respected English proficiency test. It is accepted by many universities and employers around the world. If you are planning to study or work in an English-speaking country, taking the IELTS test is a good way to show your English proficiency.

There are a number of reasons why your IELTS test might be delayed. The British Council (BC) is the world’s leading provider of international education services and they are committed to making sure that all students have a fair chance of success.

However, sometimes things beyond their control can happen which may cause a delay. This could include technical problems with the computer-based test, or bad weather which prevents the test from going ahead.

If your test is delayed, the BC will do everything they can to reschedule it as soon as possible. They will also provide you with regular updates so that you know what is happening.

If you have been affected by a delayed IELTS test, there are a few things you can do to help yourself.

First of all, try to stay calm. It can be frustrating to have your plans disrupted but it is important to remember that delays are rare and they are not your fault.

Secondly, stay in touch with the British Council. They will be able to give you the most up-to-date information on what is happening and when your test is likely to be rescheduled.

Finally, use this time to prepare as best you can. If your test is delayed, it gives you a chance to go over your studies and make sure you are as prepared as possible.

If you have been affected by a delayed IELTS test, the British Council is here to help. We will do everything we can to get your test rescheduled as soon as possible. In the meantime, try to stay calm and use this time to prepare for your test.