Blog

Giờ làm việc của BC – BC’s working hours

(English below)

Giờ làm việc của BC

Giờ làm việc của BC là từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Tại tỉnh British Columbia của Canada, công việc tiêu chuẩn là 40 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tuy nhiên, nhiều công việc cũng yêu cầu nhân viên làm việc vào buổi tối và cuối tuần.

Theo dữ liệu gần đây nhất từ ​​Thống kê Canada, 39% công nhân ở BC làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần. Con số này cao hơn một chút so với mức trung bình quốc gia là 37%.

Có một số lý do tại sao người lao động ở BC có thể phải làm việc nhiều giờ. Đầu tiên, tỉnh có một số lượng lớn các ngành công nghiệp yêu cầu hoạt động 24 giờ, như chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và an ninh. Thứ hai, nền kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa trên tài nguyên thiên nhiên, điều đó có nghĩa là nhiều công nhân được yêu cầu phải làm thêm giờ trong thời gian có nhu cầu cao.

Thời gian dài làm việc của các nhân viên ở BC có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe và phúc lợi của họ. Một nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh BC cho thấy những người lao động đưa vào hơn 11 giờ làm thêm một tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người lao động làm việc nhiều giờ có nhiều khả năng báo cáo sức khỏe tâm thần kém và có nhiều khả năng tham gia vào các hành vi rủi ro như tiêu thụ rượu quá mức.

Mặc dù chính quyền tỉnh đã thiết lập số giờ tối đa mà nhân viên có thể làm việc trong một tuần, có những miễn trừ cho một số ngành công nghiệp và nghề nghiệp. Ví dụ, công nhân trong ngành đánh bắt cá được miễn tối đa do bản chất công việc của họ.

Chính quyền tỉnh cũng đã thực hiện một số sáng kiến ​​để cố gắng giảm số lượng công nhân được yêu cầu làm việc nhiều giờ. Chúng bao gồm cung cấp các ưu đãi tài chính cho các nhà tuyển dụng áp dụng sắp xếp công việc linh hoạt và tăng sự sẵn có của chăm sóc trẻ em.

Mặc dù có những sáng kiến ​​này, rõ ràng là nhiều công nhân ở BC vẫn phải làm việc quá nhiều giờ. Điều này có thể sẽ tiếp tục miễn là nền kinh tế của tỉnh phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và các ngành công nghiệp 24 giờ.

Tags: BC, IELTS

 


 

BC’s working hours

BC’s working hours are from 9:00 am to 5:00 pm Monday to Friday.

In the Canadian province of British Columbia, the standard workweek is 40 hours, Monday to Friday. However, many jobs also require employees to work evenings and weekends.

According to the most recent data from Statistics Canada, 39% of workers in BC work more than 40 hours per week. This is slightly higher than the national average of 37%.

There are a number of reasons why workers in BC may have to work long hours. First, the province has a large number of industries that require 24-hour operation, such as healthcare, transportation, and security. Second, the province’s economy is largely based on natural resources, which means that many workers are required to work overtime during periods of high demand.

The long hours worked by employees in BC can have a negative impact on their health and wellbeing. A study by the BC Centre for Disease Control found that workers who put in more than 11 hours of overtime per week were at increased risk of developing cardiovascular disease.

The study also found that workers who worked long hours were more likely to report poor mental health, and were more likely to engage in risky behaviours such as excessive alcohol consumption.

While the provincial government has set a maximum number of hours that employees can work in a week, there are exemptions for certain industries and occupations. For example, workers in the fishing industry are exempt from the maximum hours due to the nature of their work.

The provincial government has also implemented a number of initiatives to try to reduce the number of workers who are required to work long hours. These include providing financial incentives to employers who adopt flexible work arrangements, and increasing the availability of child care.

Despite these initiatives, it is clear that many workers in BC still have to work excessive hours. This is likely to continue as long as the province’s economy is reliant on natural resources and 24-hour industries.