Blog

Địa điểm thi IELTS tại hải phòng – IELTS test location in Hai Phong

(English below)

Địa điểm thi IELTS tại hải phòng

Vị trí kiểm tra IELTS ở Hai Phong

Hai Phong là một thành phố ven biển xinh đẹp ở miền bắc Việt Nam và đây cũng là một nơi tuyệt vời để làm bài kiểm tra IELTS! Vị trí thử nghiệm IELTS ở Hai Phong là tại Hội đồng Anh.

Hội đồng Anh là nhà cung cấp dịch vụ và cơ hội giáo dục quốc tế hàng đầu thế giới. Họ cung cấp một loạt các khóa học, bài kiểm tra và dịch vụ để giúp mọi người học tiếng Anh và phát triển các kỹ năng và sự tự tin của họ.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS ở Hai Phong, chúng tôi khuyên bạn nên đặt trước bài kiểm tra của mình. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web của Hội đồng Anh hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh tại Hai Phong.

Hai Phong là một thành phố ở miền bắc Việt Nam. Đây là thành phố lớn thứ ba trong cả nước, sau thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, và là thành phố lớn nhất ở phía bắc của đất nước. Thành phố nằm trên bờ phía đông của sông Hồng, cách Hà Nội khoảng 100 km.

Hai Phong là một thành phố công nghiệp quan trọng của Việt Nam. Thành phố có một cảng nước sâu và là một trung tâm chính của ngành công nghiệp và thương mại. Thành phố cũng là một trung tâm giáo dục lớn, với một số trường đại học và cao đẳng.

thi thử IELTS có sẵn trong Hai Phong. Phí kiểm tra là VND 4.800.000. Trung tâm kiểm tra được đặt tại:

Đại học Hai Phong

Số 1, đường Le Loi

Thành phố Hai Phong

Việt Nam

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh. Để biết thêm thông tin về bài kiểm tra IELTS ở Hai Phong, vui lòng truy cập:

http://www.britishcouncil.org/vietnam- examinations-locations-hai-pháng.htm

Tags: IELTS

 


 

IELTS test location in Hai Phong

IELTS test location in Hai Phong

Hai Phong is a beautiful coastal city in northern Vietnam and it is also a great place to take the IELTS test! The IELTS test location in Hai Phong is at the British Council.

The British Council is a world-leading provider of international educational opportunities and services. They offer a wide range of courses, exams and services to help people learn English and develop their skills and confidence.

The IELTS test is an international English language testing system which assesses the language ability of people who want to study or work in English-speaking countries. The IELTS test has four components: listening, reading, writing and speaking.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

If you are planning to take the IELTS test in Hai Phong, we recommend that you book your test in advance. You can do this by visiting the British Council website or by contacting the British Council office in Hai Phong.

Hai Phong is a city in northern Vietnam. It is the third largest city in the country, after Hanoi and Ho Chi Minh City, and the largest city in the northern part of the country. The city is located on the eastern bank of the Red River, about 100 km from Hanoi.

Hai Phong is an important industrial city of Vietnam. The city has a deep-water port and is a major center of industry and commerce. The city is also a major center of education, with several universities and colleges.

IELTS test is available in Hai Phong. The test fee is VND 4,800,000. The test center is located at:

Hai Phong University

No.1, Le Loi Street

Hai Phong City

Vietnam

The IELTS test is conducted by the British Council. For more information about the IELTS test in Hai Phong, please visit:

http://www.britishcouncil.org/vietnam-examinations-locations-hai-phong.htm