Blog

Địa điểm thi IELTS ở hà nội – IELTS test location in Hanoi

(English below)

Địa điểm thi IELTS ở hà nội

Vị trí kiểm tra IELTS ở Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và thành phố lớn thứ hai của đất nước. Hà Nội là một địa điểm du lịch nổi tiếng và là nơi có nhiều địa điểm lịch sử và địa danh. Thành phố cũng là một điểm đến phổ biến cho các sinh viên làm bài kiểm tra IELTS.

Có một vài địa điểm thử nghiệm IELTS ở Hà Nội, nhưng phổ biến nhất là Hội đồng Anh. Hội đồng Anh nằm ở trung tâm thành phố và cung cấp một loạt các ngày thử nghiệm IELTS.

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất trong cả nước. Thành phố này là nơi có nhiều điểm tham quan lịch sử và văn hóa, cũng như một khung cảnh cuộc sống về đêm sôi động. Hà Nội cũng là một điểm đến phổ biến cho các sinh viên tham gia kỳ thi Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS).

Có một số địa điểm thi thử IELTS ở Hà Nội, tất cả đều nằm ở vị trí thuận tiện gần giao thông công cộng và các tiện nghi khác. Trung tâm thi thử IELTS của Hội đồng Anh nằm ở trung tâm thành phố, chỉ cách hồ Hoan Kiem một quãng đi bộ ngắn. Hội đồng Anh cung cấp một loạt các ngày kiểm tra IELTS trong suốt cả năm, giúp sinh viên dễ dàng tìm thấy thời gian phù hợp với lịch trình của họ.

Trung tâm thi thử IDP IELTS Hà Nội nằm ở phía tây của thành phố, gần Lăng Hồ Chí Minh. IDP IELTS cung cấp một loạt các ngày và giờ kiểm tra, cũng như một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên tham gia kỳ thi IELTS.

Phí kiểm tra IELTS là giống nhau tại tất cả các địa điểm kiểm tra và sinh viên có thể đăng ký bài kiểm tra trực tuyến. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm và sinh viên cần ghi điểm tổng thể ban nhạc từ 7,0 trở lên để được xem xét nhập học vào hầu hết các trường đại học ở các quốc gia nói tiếng Anh.

Hà Nội là một thành phố tuyệt vời để tham gia kỳ thi IELTS và với một số địa điểm kiểm tra thuận tiện, nó dễ dàng tìm thấy thời gian và địa điểm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test location in Hanoi

IELTS test location in Hanoi

Hanoi is the capital of Vietnam and the country’s second largest city. Hanoi is a popular tourist destination and is home to many historical sites and landmarks. The city is also a popular destination for students taking the IELTS test.

There are a few IELTS test locations in Hanoi, but the most popular is the British Council. The British Council is located in the heart of the city and offers a wide range of IELTS test dates and times.

Hanoi is the capital city of Vietnam and is one of the most popular tourist destinations in the country. The city is home to many historical and cultural attractions, as well as a vibrant nightlife scene. Hanoi is also a popular destination for students taking the International English Language Testing System (IELTS) exam.

There are a number of IELTS test locations in Hanoi, all of which are conveniently located close to public transport and other amenities. The British Council IELTS test centre is located in the heart of the city, just a short walk from Hoan Kiem Lake. The British Council offers a range of IELTS test dates throughout the year, making it easy for students to find a time that suits their schedule.

The IDP IELTS Hanoi test centre is located in the west of the city, close to the Ho Chi Minh Mausoleum. IDP IELTS offers a range of test dates and times, as well as a range of support services for students taking the IELTS exam.

The IELTS test fee is the same at all test locations, and students can register for the exam online. The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, and students need to score an overall band score of 7.0 or above to be considered for admission to most universities in English-speaking countries.

Hanoi is a great city to take the IELTS exam in, and with a number of convenient test locations, it’s easy to find a time and place that suits your needs.