Blog

Địa chỉ BC hà nội – Address BC Hanoi

(English below)

Địa chỉ BC hà nội

Địa chỉ BC HANOI

Nơi hoàn hảo để gọi về nhà ở Hà Nội

Địa chỉ BC Hà Nội là một trường tiếng Anh trực tuyến có trụ sở tại Việt Nam cung cấp một loạt các khóa học tiếng Anh cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Trường được thành lập vào năm 2017 bởi giáo viên được chứng nhận của Hội đồng Anh, Simon Buckmaster, người có hơn 15 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài.

Địa chỉ Nhiệm vụ BC Hà Nội là cung cấp giáo dục tiếng Anh chất lượng cao cho sinh viên trong một môi trường học tập thú vị và hỗ trợ.

Trường cung cấp một loạt các khóa học tiếng Anh, bao gồm tiếng Anh nói chung, tiếng Anh kinh doanh, chuẩn bị IELTS và chuẩn bị TOEFL.

Các khóa học tiếng Anh nói chung được thiết kế để giúp sinh viên cải thiện kỹ năng tiếng Anh tổng thể của họ, trong khi các khóa học tiếng Anh kinh doanh tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho nơi làm việc.

Các khóa học chuẩn bị IELTS giúp sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, trong khi các khóa học chuẩn bị TOEFL chuẩn bị cho sinh viên kiểm tra tiếng Anh như một kỳ thi ngoại ngữ.

Địa chỉ BC Hà Nội cũng cung cấp một loạt các hoạt động ngoại khóa, bao gồm các chuyến đi văn hóa, đêm chiếu phim và các hoạt động thể thao, để giúp sinh viên thực hành tiếng Anh bên ngoài lớp học.

Cho dù bạn là một người học tiếng Anh mới bắt đầu hay nâng cao, địa chỉ BC Hà Nội có một khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Vậy tại sao không thực hiện bước đầu tiên để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn ngày hôm nay và đăng ký tại địa chỉ BC Hà Nội?

Tags: BC, IELTS

 


 

Address BC Hanoi

Address BC Hanoi

The perfect place to call home in Hanoi

Address BC Hanoi is an online English language school based in Vietnam that offers a range of English language courses to students from all over the world.

The school was founded in 2017 by British Council certified teacher, Simon Buckmaster, who has over 15 years’ experience teaching English as a foreign language.

Address BC Hanoi’s mission is to provide high-quality English language education to students in a fun and supportive learning environment.

The school offers a range of English language courses, including General English, Business English, IELTS Preparation, and TOEFL Preparation.

General English courses are designed to help students improve their overall English language skills, while Business English courses focus on developing language skills for the workplace.

IELTS Preparation courses help students prepare for the International English Language Testing System exam, while TOEFL Preparation courses prepare students for the Test of English as a Foreign Language exam.

Address BC Hanoi also offers a range of extra-curricular activities, including cultural trips, movie nights, and sports activities, to help students practice their English outside of the classroom.

Whether you’re a beginner or advanced English language learner, Address BC Hanoi has a course to suit your needs.

So why not take the first step to improving your English language skills today and enroll at Address BC Hanoi?