Blog

Dạy từ vựng cho trẻ em – Teaching vocabulary for children

(English below)

Dạy từ vựng cho trẻ em

Dạy từ vựng cho trẻ em

Mẹo dạy từ vựng cho trẻ em

Có nhiều cách để dạy từ vựng cho trẻ em. Một số phương pháp hiệu quả hơn những phương pháp khác. Dưới đây là một vài lời khuyên để giúp bạn dạy từ vựng cho trẻ em một cách hiệu quả.

1. Bắt đầu với những điều cơ bản.

Hãy chắc chắn rằng con bạn biết các từ cơ bản trong một danh mục cụ thể trước khi chuyển sang các từ khó hơn. Ví dụ, nếu bạn đang dạy từ vựng động vật, hãy bắt đầu với các động vật thông thường như mèo, chó và ngựa trước khi chuyển sang động vật kỳ lạ hơn.

2. Sử dụng hình ảnh.

Trẻ em học tốt nhất khi chúng có thể thấy những gì chúng đang học. Sử dụng hình ảnh để giúp con bạn liên kết các từ với các khái niệm.

3. Sử dụng các ví dụ thực tế.

Trẻ em cũng học tốt nhất khi chúng có thể thấy những từ mà chúng học được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ khi nào có thể, hãy cung cấp các ví dụ về cách các từ bạn dạy có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày.

4. Khuyến khích tham gia tích cực.

Đừng chỉ giảng cho con bạn về các từ vựng. Khuyến khích sự tham gia tích cực bằng cách để chúng lặp lại các từ sau bạn, sử dụng các từ trong câu và chơi các trò chơi liên quan đến việc sử dụng các từ.

5. Làm cho nó vui vẻ.

Học tập nên thú vị cho trẻ em. Nếu con bạn chán hoặc không vui vẻ, chúng sẽ không học được hiệu quả. Tìm cách làm cho việc học từ vựng trở nên thú vị, chẳng hạn như chơi các trò chơi chữ, hát bài hát hoặc diễn xuất tiểu phẩm.

6. Hãy kiên nhẫn.

Trẻ em học ở các mức độ khác nhau. Một số sẽ nhanh chóng nhận được các từ mới trong khi những người khác sẽ cần thêm thời gian. Đừng thất vọng nếu con bạn không học nhanh như bạn muốn. Chỉ cần tiếp tục làm việc với họ và cuối cùng họ sẽ đến đó.

Tags: IELTS

 


 

Teaching vocabulary for children

Teaching vocabulary to children

Tips for teaching vocabulary to children

There are many ways to teach vocabulary to children. Some methods are more effective than others. Here are a few tips to help you teach vocabulary to children effectively.

1. Start with the basics.

Make sure your child knows the basic words in a particular category before moving on to more difficult words. For example, if you’re teaching animal vocabulary, start with common animals such as cats, dogs, and horses before moving on to more exotic animals.

2. Use pictures.

Children learn best when they can see what they’re learning. Use pictures to help your child associate words with concepts.

3. Use real-life examples.

Children also learn best when they can see how the words they’re learning are used in everyday life. Whenever possible, provide examples of how the words you’re teaching can be used in everyday conversation.

4. Encourage active participation.

Don’t just lecture your child on vocabulary words. Encourage active participation by having them repeat the words after you, use the words in sentences, and play games that involve using the words.

5. Make it fun.

Learning should be enjoyable for children. If your child is bored or not having fun, they’re not going to learn effectively. Find ways to make learning vocabulary fun, such as playing word games, singing songs, or acting out skits.

6. Be patient.

Children learn at different rates. Some will pick up new words quickly while others will need more time. Don’t get frustrated if your child isn’t learning as quickly as you’d like. Just keep working with them and eventually they’ll get there.