Blog

Dạy tiếng anh cho con tại nhà – Teaching English for children at home

(English below)

Dạy tiếng anh cho con tại nhà

Nếu bạn muốn dạy con cái tiếng Anh ở nhà, có một số điều bạn nên ghi nhớ. Đầu tiên, trẻ em học tốt nhất khi chúng vui vẻ. Vì vậy, hãy chắc chắn để kết hợp các trò chơi, bài hát và các hoạt động khác vào các bài học của bạn. Thứ hai, hãy kiên nhẫn và không thất vọng nếu con bạn không tiếp nhận ngôn ngữ nhanh như bạn muốn. Hãy nhớ rằng mọi người học theo tốc độ của riêng họ. Cuối cùng, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ nếu bạn cần. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn dạy tiếng Anh cho con cái.

Với một chút kế hoạch và kiên nhẫn, bạn có thể dạy thành công tiếng Anh cho con bạn ở nhà.

Nhiều phụ huynh muốn dạy con cái tiếng Anh của họ ở nhà nhưng không chắc chắn làm thế nào để đi về nó. Rốt cuộc, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của họ và họ có thể không quen thuộc với các phương pháp tốt nhất để dạy nó cho người mới bắt đầu.

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn bắt đầu:

1. Bắt đầu sớm

Càng sớm bạn bắt đầu dạy con tiếng Anh của bạn thì càng tốt. Điều này sẽ cho họ khởi đầu và làm cho việc học dễ dàng hơn trong thời gian dài. Bạn không cần phải đợi cho đến khi họ đủ tuổi để bắt đầu đi học. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể bắt đầu học các từ và cụm từ đơn giản.

2. Làm cho nó vui vẻ

Học tập nên là niềm vui, đặc biệt là cho trẻ em. Sử dụng các trò chơi, bài hát và các hoạt động khác để giúp họ nhớ những gì họ đang học.

3. Hãy kiên nhẫn

Trẻ học ở các tốc độ khác nhau. Một số có thể nhanh chóng nhận tiếng Anh, trong khi những người khác có thể cần thêm thời gian. Nó rất quan trọng để kiên nhẫn và không thất vọng.

4. Sử dụng tài nguyên

Có rất nhiều tài nguyên tuyệt vời có sẵn để giúp bạn dạy tiếng Anh cho con bạn ở nhà. Chúng bao gồm sách, trang web, ứng dụng, và thậm chí các chương trình truyền hình và phim.

5. Thực hành thường xuyên

Nó rất quan trọng để thực hành thường xuyên nếu bạn muốn con bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của chúng. Đặt một chút thời gian mỗi ngày để xem xét những gì họ đã học được.

Với những lời khuyên này, bạn sẽ tiếp tục dạy tiếng Anh của con bạn ở nhà.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Teaching English for children at home

If you want to teach your children English at home, there are some things you should keep in mind. First, children learn best when they’re having fun. So make sure to incorporate games, songs, and other activities into your lessons. Second, be patient and don’t get frustrated if your child isn’t picking up the language as quickly as you’d like. Remember that everyone learns at their own pace. Finally, don’t be afraid to ask for help if you need it. There are many resources available to help you teach English to your children.

With a little planning and patience, you can successfully teach English to your children at home.

Many parents want to teach their children English at home but are unsure of how to go about it. After all, English is not their first language and they may not be familiar with the best methods for teaching it to beginners.

Here are a few tips to help you get started:

1. Start early

The earlier you start teaching your child English, the better. This will give them a head start and make learning easier in the long run. You don’t need to wait until they are old enough to start school. Even babies can start learning simple words and phrases.

2. Make it fun

Learning should be fun, especially for children. Use games, songs, and other activities to help them remember what they are learning.

3. Be patient

Children learn at different speeds. Some may pick up English quickly, while others may need more time. It’s important to be patient and not get frustrated.

4. Use resources

There are many great resources available to help you teach English to your child at home. These include books, websites, apps, and even TV shows and movies.

5. Practice regularly

It’s important to practice regularly if you want your child to improve their English skills. Set aside some time each day to review what they have learned.

With these tips in mind, you’ll be well on your way to teaching your child English at home.