Blog

Đăng ký thi IELTS tphcm – Register for IELTS HCMC

(English below)

Đăng ký thi IELTS tphcm

Bạn đang muốn đăng ký IELTS trong HCMC? Không tìm đâu xa! Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về việc đăng ký IELTS trong HCMC, từ việc tìm một trung tâm kiểm tra đến đặt bài kiểm tra của bạn.

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận trên toàn cầu. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ.

IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật, dành cho sinh viên đăng ký vào các trường đại học và phiên bản đào tạo chung, dành cho sinh viên đăng ký cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD và bạn có thể đăng ký thử nghiệm trực tuyến hoặc thông qua một trung tâm thử nghiệm địa phương.

Để tìm một trung tâm thử nghiệm ở HCMC, bạn có thể tìm kiếm trên trang web của IELTS hoặc liên hệ với Hội đồng Anh.

Khi bạn đã tìm thấy một trung tâm kiểm tra và đăng ký kiểm tra, bạn sẽ cần đặt ngày và giờ để kiểm tra. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào nhiều ngày trong suốt cả năm.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu quá trình đăng ký IELTS trong HCMC. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) được công nhận rộng rãi là một phương tiện đáng tin cậy và chính xác để đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa. IELTS là cần thiết để nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở các quốc gia nói tiếng Anh và ngày càng được sử dụng làm tiêu chí cho việc làm trong một số ngành nghề.

IELTS Việt Nam tự hào cung cấp bài kiểm tra IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC). Chúng tôi là một trung tâm thi thử chính thức của IELTS, và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và có trình độ của chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm thi thử tốt nhất có thể.

Chúng tôi cung cấp cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS và ngày thi thử của chúng tôi được phối hợp với các trung tâm thi thử IELTS khác ở Việt Nam để cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối đa.

Để đăng ký kiểm tra IELTS tại HCMC, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi tại [Email được bảo vệ] Chúng tôi mong muốn giúp bạn đạt được mục tiêu IELTS của mình!

Tags: IELTS

 


 

Register for IELTS HCMC

Are you looking to register for the IELTS in HCMC? Look no further! In this post, we’ll tell you everything you need to know about registering for the IELTS in HCMC, from finding a test center to booking your test.

The IELTS, or International English Language Testing System, is a globally recognized English proficiency test. It is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, and governments.

The IELTS has two versions: the Academic version, which is for students applying to universities, and the General Training version, which is for students applying for work or immigration purposes.

The IELTS test fee is $250 USD, and you can register for the test online or through a local test center.

To find a test center in HCMC, you can search on the IELTS website or contact the British Council.

Once you’ve found a test center and registered for the test, you will need to book a date and time for your test. The IELTS test is offered on multiple dates throughout the year.

We hope this guide has helped you understand the process of registering for the IELTS in HCMC. If you have any questions, please feel free to contact us.

The International English Language Testing System (IELTS) is widely recognized as a reliable and accurate means of assessing the language proficiency of non-native English speakers. IELTS is required for study at many universities in English-speaking countries, and is increasingly being used as a criterion for employment in a number of professions.

IELTS Vietnam is proud to offer the IELTS test in Ho Chi Minh City (HCMC). We are an official IELTS test center, and our team of experienced and qualified staff are committed to providing you with the best possible test experience.

We offer both the Academic and General Training versions of the IELTS test, and our test dates are coordinated with those of other IELTS test centers in Vietnam to provide you with maximum flexibility.

To register for the IELTS test in HCMC, please visit our website or contact us at [email protected] We look forward to helping you achieve your IELTS goals!