Blog

Đăng ký thi IELTS tại BC hà nội – Register for IELTS exam in BC Hanoi

(English below)

Đăng ký thi IELTS tại BC hà nội

Đăng ký kỳ thi IELTS tại BC HANOI

Quy trình đăng ký thi IELTS và các yêu cầu

Tìm kiếm để tham gia kỳ thi IELTS ở Hà Nội? BC Hà Nội là nơi để đi!

Đây là những gì bạn cần biết để đăng ký kỳ thi IELTS tại BC Hà Nội:

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000. Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Để đăng ký, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn và cung cấp ảnh có kích thước bằng hộ chiếu.

Bài kiểm tra được tổ chức vào thứ bảy và ngày thi thử được chọn khi bạn đăng ký.

Bài kiểm tra kéo dài trong 2 giờ 45 phút, và bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Bạn sẽ nhận được kết quả của mình 2 tuần sau ngày kiểm tra.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Đăng ký ngay hôm nay và có một bước gần hơn với giấc mơ du học của bạn ở nước ngoài!

Tags: BC, IELTS

 


 

Register for IELTS exam in BC Hanoi

Register for IELTS exam in BC Hanoi

IELTS exam registration process and requirements

Looking to take the IELTS exam in Hanoi? BC Hanoi is the place to go!

Here’s what you need to know to register for the IELTS exam at BC Hanoi:

The IELTS test fee is VND 4,650,000. You can pay by cash, credit card, or bank transfer.

To register, you’ll need to fill out an application form and provide a passport-sized photo.

The test is held on Saturdays, and the test date is chosen when you register.

The test lasts for 2 hours and 45 minutes, and consists of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

You will receive your results 2 weeks after the test date.

So what are you waiting for? Register today and get one step closer to your dream of studying abroad!