Blog

Đăng ký thi IELTS idp – Register for IELTS IDP

(English below)

Đăng ký thi IELTS idp

Đăng ký IDP IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản ngữ. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

Nếu bạn dự định sử dụng IELTS, bạn sẽ cần đăng ký IDP IELTS. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về cách đăng ký IDP của IELTS.

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư.

Để đăng ký IELTS, bạn sẽ cần tạo tài khoản IDP IELTS. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web IDP của IELTS và nhấp vào nút “Tạo tài khoản”.

Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn một ngày thi thử và vị trí.

Sau khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra. Phí khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà bạn sẽ làm bài kiểm tra.

Khi bạn đã trả phí, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Email này sẽ chứa số IDP IELTS của bạn, bạn sẽ cần sử dụng khi đặt bài kiểm tra của mình.

Để đặt bài kiểm tra của bạn, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản IDP IELTS của mình và nhấp vào nút “Đặt một bài kiểm tra”. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn một ngày kiểm tra và vị trí.

Một khi bạn đã đặt bài kiểm tra của mình, bạn sẽ cần chuẩn bị cho nó. Có một số tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn chuẩn bị, chẳng hạn như các bài kiểm tra thực hành IELTS và tài liệu nghiên cứu IELTS.

Khi bạn đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra, bạn sẽ cần đến trung tâm thi thử vào ngày kiểm tra. Bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu của bạn, cũng như số IDP IELTS của bạn.

Sau khi bạn đã làm bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả của mình dưới dạng báo cáo điểm số. Báo cáo điểm này sẽ cho bạn biết bạn đã làm tốt như thế nào trên mỗi phần của bài kiểm tra.

Nếu bạn không hài lòng với điểm số của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra. Bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản IDP IELTS mới và trả lại phí kiểm tra.

Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách đăng ký IDP của IELTS. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng để lại một bình luận bên dưới.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Register for IELTS IDP

Register for IELTS IDP

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

If you’re planning on taking the IELTS, you’ll need to register for an IELTS IDP. Here’s everything you need to know about how to register for IELTS IDP.

The IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, and immigration authorities.

To register for the IELTS, you will need to create an IELTS IDP account. You can do this by going to the IELTS IDP website and clicking on the “Create an account” button.

Once you have created your account, you will need to provide some personal information, such as your name, address, and contact information. You will also need to select a test date and location.

After you have registered for the IELTS, you will need to pay the test fee. The fee varies depending on the country in which you will be taking the test.

Once you have paid the fee, you will receive a confirmation email. This email will contain your IELTS IDP number, which you will need to use when you book your test.

To book your test, you will need to login to your IELTS IDP account and click on the “Book a test” button. You will then be asked to select a test date and location.

Once you have booked your test, you will need to prepare for it. There are a number of resources that you can use to help you prepare, such as IELTS practice tests and IELTS study materials.

When you are ready to take the test, you will need to go to the test center on the day of the test. You will need to bring your passport, as well as your IELTS IDP number.

After you have taken the test, you will receive your results in the form of a score report. This score report will tell you how well you did on each section of the test.

If you are not satisfied with your score, you can retake the test. You will need to register for a new IELTS IDP account and pay the test fee again.

I hope this article has helped you understand how to register for IELTS IDP. If you have any questions, please feel free to leave a comment below.