Blog

Có nên dạy trẻ học tiếng anh sớm – Should teach children to learn English early

(English below)

Có nên dạy trẻ học tiếng anh sớm

Một số phụ huynh tin rằng con cái họ nên bắt đầu học tiếng Anh càng sớm càng tốt, trong khi những người khác tin rằng không có gì vội vàng và chúng nên đợi cho đến khi chúng già đi. Không có câu trả lời đúng hay sai, nhưng có một số điều cần xem xét khi đưa ra quyết định của bạn.

Lợi ích của việc dạy con bạn tiếng Anh của bạn sớm là chúng sẽ có một khởi đầu cho giáo dục của họ, và chúng sẽ có thể giao tiếp với nhiều người. Tiếng Anh là ngôn ngữ của kinh doanh và giao tiếp quốc tế, vì vậy rất hữu ích khi có một trình độ tiếng Anh tốt ngay cả khi bạn không có kế hoạch sử dụng nó thường xuyên.

Nhược điểm của việc dạy con bạn tiếng Anh sớm là chúng có thể cảm thấy khó khăn hơn khi học các ngôn ngữ khác sau này. Một số phụ huynh lo lắng rằng con của họ sẽ trở nên bối rối nếu chúng tiếp xúc với quá nhiều ngôn ngữ khi còn trẻ.

Cuối cùng, quyết định khi nào bắt đầu dạy con bạn tiếng Anh là tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn nghĩ rằng họ đã sẵn sàng để bắt đầu học tập, có rất nhiều tài nguyên có sẵn để giúp họ. Nếu bạn muốn đợi một vài năm, điều đó cũng tốt. Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đang cung cấp cho họ một nền tảng vững chắc trong ngôn ngữ.

Trong những năm gần đây, đã có một xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia để bắt đầu dạy trẻ em tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Suy nghĩ đằng sau điều này là nó sẽ cho họ một khởi đầu trong cuộc sống, và họ sẽ có thể học ngôn ngữ nhanh hơn so với khi họ bắt đầu sau đó.

Có một số lợi thế cho phương pháp này. Bắt đầu trẻ không có nghĩa là trẻ em sẽ có nhiều thời gian hơn để thành thạo tiếng Anh. Họ cũng sẽ ít có khả năng phát triển một giọng mạnh mẽ trong một ngôn ngữ khác, đôi khi có thể là một rào cản đối với giao tiếp.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm khi bắt đầu các bài học tiếng Anh ở độ tuổi quá sớm. Đối với một điều, trẻ nhỏ vẫn đang trong quá trình học ngôn ngữ đầu tiên của chúng và việc thêm ngôn ngữ thứ hai có thể gây nhầm lẫn cho chúng. Trẻ nhỏ cũng có thể khó ngồi yên và tập trung trong thời gian dài, điều này thường cần thiết trong một lớp ngôn ngữ.

Vì vậy, độ tuổi tốt nhất để bắt đầu dạy trẻ em tiếng Anh là gì? Đây là một câu hỏi khó trả lời, vì nó phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như trình độ trí thông minh và động lực của trẻ, và các phương pháp giảng dạy được sử dụng. Một số chuyên gia tin rằng thời gian tốt nhất để bắt đầu là khoảng sáu hoặc bảy tuổi, khi trẻ đủ tuổi để hiểu những điều cơ bản của ngữ pháp nhưng vẫn đủ trẻ để có thể nhanh chóng nhận được một ngôn ngữ mới. Những người khác tin rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, và ngay cả người lớn cũng có thể học một ngôn ngữ mới nếu họ có động lực đúng đắn.

Bất cứ cách tiếp cận nào bạn thực hiện, điều quan trọng là đảm bảo rằng các lớp học vui vẻ và hấp dẫn, và trẻ em không chịu quá nhiều áp lực để thực hiện. Nếu họ đang tận hưởng và tiến bộ, thì bạn đang đi đúng hướng.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Should teach children to learn English early

Some parents believe that their children should start learning English as soon as possible, while others believe that there is no rush and that they should wait until they are older. There is no right or wrong answer, but there are some things to consider when making your decision.

The benefits of teaching your child English early are that they will have a head start on their education, and they will be able to communicate with a wider range of people. English is the language of business and international communication, so it is useful to have a good level of English even if you don’t plan to use it regularly.

The downside of teaching your child English early is that they may find it more difficult to learn other languages later on. Some parents worry that their child will become confused if they are exposed to too many languages at a young age.

Ultimately, the decision of when to start teaching your child English is up to you. If you think they are ready to start learning, there are plenty of resources available to help them. If you want to wait a few years, that is fine too. The important thing is to make sure that you are providing them with a solid foundation in the language.

In recent years, there has been a growing trend in many countries to start teaching children English at an early age. The thinking behind this is that it will give them a head start in life, and that they will be able to learn the language more quickly than if they start later on.

There are some advantages to this approach. Starting young does mean that children will have more time to become proficient in English. They will also be less likely to develop a strong accent in another language, which can sometimes be a barrier to communication.

However, there are also some disadvantages to starting English lessons at too early an age. For one thing, young children are still in the process of learning their first language, and adding a second language can be confusing for them. It can also be difficult for very young children to sit still and concentrate for long periods of time, which is often necessary in a language class.

So, what is the best age to start teaching children English? This is a difficult question to answer, as it depends on a number of factors, such as the child’s level of intelligence and motivation, and the teaching methods used. Some experts believe that the best time to start is around the age of six or seven, when children are old enough to understand the basics of grammar but still young enough to be able to pick up a new language quickly. Others believe that it is never too late to start, and that even adults can learn a new language if they have the right motivation.

Whichever approach you take, the important thing is to make sure that the classes are fun and engaging, and that the children are not under too much pressure to perform. If they are enjoying themselves and making progress, then you are on the right track.