Blog

Chứng chỉ tiếng anh IELTS – IELTS English certificate

(English below)

Chứng chỉ tiếng anh IELTS

Chứng chỉ tiếng Anh của IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh học thuật được nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên thế giới yêu cầu. Bài kiểm tra IELTS đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn bằng bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Chứng chỉ tiếng Anh của IELTS là một trình độ chuyên môn được quốc tế công nhận, chứng minh mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn. Giấy chứng nhận IELTS có giá trị trong hai năm và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chính phủ và các cơ quan chuyên môn.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm. IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử – đào tạo học tập và nói chung – và kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần đăng ký với các cơ quan chuyên môn. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Để nhận được chứng chỉ IELTS, bạn cần đăng ký và thực hiện kiểm tra IELTS tại một trung tâm thi thử được ủy quyền. Phí kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào trung tâm thi thử và định dạng thi thử, nhưng thường dao động từ 200 USD đến 250 USD.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS Australia và Cambridge-vì vậy bạn có thể tự tin rằng IELTS là một bài kiểm tra chất lượng cao, đáng tin cậy và công bằng.

Vậy tại sao bạn cần chứng chỉ IELTS? Đây là bốn lý do chính đáng:

1. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận

Các tổ chức công nhận IELTS bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chính phủ, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư. Điều này có nghĩa là việc có chứng chỉ IELTS có thể mở ra một thế giới học tập và cơ hội làm việc cho bạn.

2. IELTS là một bài kiểm tra công bằng và đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh của bạn

IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh chất lượng cao được công nhận là công bằng và đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là bạn có thể tự tin rằng điểm IELTS của bạn là sự phản ánh thực sự về trình độ tiếng Anh của bạn.

3. IELTS là một trình độ chuyên môn được quốc tế công nhận

Khi bạn có chứng chỉ IELTS, bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ được công nhận bởi các tổ chức trên khắp thế giới. Điều này làm cho nó là trình độ hoàn hảo để mang theo với bạn bất cứ nơi nào bạn đi.

4. IELTS có thể giúp bạn đạt được mục tiêu học tập, công việc và di chuyển của mình

Cho dù bạn đang tìm cách học tại một trường đại học, tìm việc làm hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, IELTS có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Với IELTS, bạn sẽ có các kỹ năng tiếng Anh mà bạn cần để thành công trong lĩnh vực đã chọn.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

IELTS English certificate

IELTS English certificate is an academic English test which is required by many universities and employers around the world. The IELTS test measures your ability to communicate in English in four skills – listening, reading, writing and speaking. It is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is the language of communication. The IELTS test has two versions – Academic and General Training.

IELTS English certificate is an internationally recognised qualification which proves your level of English language proficiency. The IELTS certificate is valid for two years and is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, government agencies and professional bodies.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken each year. IELTS is available in two test formats – Academic and General Training – and tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking.

IELTS Academic is for test takers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who need to register with professional bodies. IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

To get an IELTS certificate, you need to register for and take the IELTS test at an authorised test centre. The test fee varies depending on the test centre and the test format, but typically ranges from USD$200 to USD$250.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment – so you can be confident that IELTS is a high-quality, reliable and fair test.

So why do you need an IELTS certificate? Here are four good reasons:

1. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide

Organisations that recognise IELTS include universities, employers, government agencies, professional bodies and immigration authorities. This means that having an IELTS certificate can open up a world of study and work opportunities for you.

2. IELTS is a fair and reliable test of your English language proficiency

IELTS is a high-quality English language test that is recognised as being fair and reliable. This means that you can be confident that your IELTS score is a true reflection of your English language proficiency.

3. IELTS is an internationally recognised qualification

When you have an IELTS certificate, you can be sure that it will be recognised by organisations around the world. This makes it the perfect qualification to take with you wherever you go.

4. IELTS can help you achieve your study, work and migration goals

Whether you’re looking to study at a university, find a job or migrate to an English-speaking country, IELTS can help you achieve your goals. With IELTS, you’ll have the English language skills you need to succeed in your chosen field.