Blog

Chứng chỉ tesol british council – Tesol British Council certificate

(English below)

Chứng chỉ tesol british council

Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol

Giới thiệu về Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol

Nếu bạn muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp của mình bằng cách trở thành một giáo viên tiếng Anh có trình độ, thì Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Trình độ chuyên môn được quốc tế công nhận này sẽ cho phép bạn dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài cho sinh viên ở mọi cấp độ và lứa tuổi.

Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol là trình độ cấp 5, tương đương với bằng cấp nền tảng hoặc bằng tốt nghiệp quốc gia. Khóa học được chia thành bốn đơn vị, tất cả đều được đánh giá thông qua các bài kiểm tra viết và một thành phần giảng dạy thực tế.

Bài một tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức giảng dạy, đơn vị hai về phương pháp giảng dạy ngôn ngữ, đơn vị ba về việc sử dụng công nghệ trong lớp học và Đơn vị bốn về phát triển chuyên nghiệp.

Để hoàn thành thành công Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol, bạn sẽ cần chứng minh mức độ thành thạo tiếng Anh cao. Do đó, khóa học chỉ phù hợp với người nói tiếng Anh bản địa hoặc những người có trình độ tiếng Anh rất cao.

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một giáo viên tiếng Anh có trình độ, thì Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Trình độ chuyên môn được quốc tế công nhận này sẽ cho phép bạn dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài cho sinh viên ở mọi cấp độ và lứa tuổi.

Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol là trình độ cấp 5, tương đương với bằng cấp nền tảng hoặc bằng tốt nghiệp quốc gia. Khóa học được chia thành bốn đơn vị, tất cả đều được đánh giá thông qua các bài kiểm tra viết và một thành phần giảng dạy thực tế.

Bài một tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức giảng dạy, đơn vị hai về phương pháp giảng dạy ngôn ngữ, đơn vị ba về việc sử dụng công nghệ trong lớp học và Đơn vị bốn về phát triển chuyên nghiệp.

Để hoàn thành thành công Chứng chỉ Hội đồng Anh Tesol, bạn sẽ cần chứng minh mức độ thành thạo tiếng Anh cao. Do đó, khóa học chỉ phù hợp với người nói tiếng Anh bản địa hoặc những người có trình độ tiếng Anh rất cao.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Tesol British Council certificate

Tesol British Council certificate

Introduction to the Tesol British Council certificate

If you want to improve your career prospects by becoming a qualified English teacher, then the Tesol British Council certificate is the perfect option for you. This internationally recognised qualification will enable you to teach English as a foreign language to students of all levels and ages.

The Tesol British Council certificate is a level 5 qualification, which is the equivalent of a foundation degree or higher national diploma. The course is divided into four units, which are all assessed through written examinations and a practical teaching component.

Unit one focuses on the development of teaching skills and knowledge, unit two on language teaching methodology, unit three on the use of technology in the classroom, and unit four on professional development.

To successfully complete the Tesol British Council certificate, you will need to demonstrate a high level of English language proficiency. The course is therefore only suitable for native English speakers or those who have a very high level of English.

If you are interested in becoming a qualified English teacher, then the Tesol British Council certificate is the perfect option for you. This internationally recognised qualification will enable you to teach English as a foreign language to students of all levels and ages.

The Tesol British Council certificate is a level 5 qualification, which is the equivalent of a foundation degree or higher national diploma. The course is divided into four units, which are all assessed through written examinations and a practical teaching component.

Unit one focuses on the development of teaching skills and knowledge, unit two on language teaching methodology, unit three on the use of technology in the classroom, and unit four on professional development.

To successfully complete the Tesol British Council certificate, you will need to demonstrate a high level of English language proficiency. The course is therefore only suitable for native English speakers or those who have a very high level of English.