Blog

Cải thiện kỹ năng nghe – Improve listening skills

(English below)

Cải thiện kỹ năng nghe

Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn có thể nghĩ rằng bạn là một người lắng nghe khá tốt. Rốt cuộc, nó có thể khó như thế nào? Bạn chỉ cần ngồi đó và để người khác nói chuyện, phải không? Chà, hóa ra, nghe thực sự là một kỹ năng mà bạn phải làm việc nếu bạn muốn giỏi nó. Cũng giống như bất kỳ kỹ năng nào khác, bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe của mình:

1. Chú ý đến người nói

Điều này có vẻ rõ ràng, nhưng điều quan trọng là thực sự tập trung vào người đang nói. Điều đó có nghĩa là đưa ra bất kỳ phiền nhiễu nào, chẳng hạn như điện thoại của bạn và giao tiếp bằng mắt với người nói.

2. Đừng làm gián đoạn

Có thể hấp dẫn khi nhảy vào và đưa ra ý kiến ​​hoặc câu chuyện của riêng bạn khi người khác đang nói, nhưng điều quan trọng là phải chống lại sự thôi thúc. Nó không chỉ là thô lỗ mà còn cho thấy bạn không thực sự lắng nghe những gì người khác đang nói.

3. Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi cho thấy bạn quan tâm đến những gì người khác đang nói và bạn đang chú ý. Nó cũng cho bạn một cơ hội để làm rõ bất cứ điều gì mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

4. Lặp lại trở lại những gì bạn đã nghe

Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn đã hiểu những gì người khác đã nói. Đó cũng là một cách để cho người khác thấy rằng bạn thực sự lắng nghe họ.

5. Thực hành

Giống như với bất cứ điều gì khác, bạn càng luyện tập, bạn càng trở nên lắng nghe. Vì vậy, lần tới khi bạn tham gia một cuộc trò chuyện, hãy nỗ lực có ý thức để thực sự lắng nghe những gì người khác đang nói.

Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng cho bất cứ ai muốn cải thiện tiếng Anh của họ. Có nhiều cách để cải thiện kỹ năng nghe của bạn. Đây là một số lời khuyên:
1. Nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Điều này có vẻ rõ ràng, nhưng nó thực sự quan trọng. Bạn càng lắng nghe tiếng Anh, bạn càng hiểu nó tốt hơn. Cố gắng tìm thời gian để nghe tiếng Anh mỗi ngày. Bạn có thể nghe radio, TV, phim hoặc âm nhạc.
2. Khi bạn đang nghe tiếng Anh, hãy chú ý đến những gì bạn đang nghe. Cố gắng hiểu càng nhiều càng tốt. Đừng chỉ lắng nghe những từ bạn biết.
3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ. Bạn có thể yêu cầu một người bạn hoặc giáo viên giải thích cho bạn.
4. Thực hành lắng nghe với các loại vật liệu khác nhau. Nghe các điểm nhấn và tốc độ khác nhau của lời nói. Điều này sẽ giúp bạn quen với những cách nói tiếng Anh khác nhau.
5. Lắng nghe thông tin cụ thể. Ví dụ, khi bạn đang nghe một bài giảng, bạn có thể muốn ghi chú. Khi bạn đang nghe một cuộc trò chuyện, bạn có thể muốn chú ý đến cảm xúc của những người nói chuyện.
6. Cố gắng dự đoán những gì bạn sẽ nghe. Điều này sẽ giúp bạn chú ý và hiểu những gì bạn nghe thấy.
7. Nghỉ ngơi khi bạn cần. Không sao để dừng lại và nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn luôn có thể quay lại và lắng nghe lại sau.
8. Hãy kiên nhẫn với chính mình. Phải mất thời gian để cải thiện kỹ năng nghe của bạn. Đừng nản lòng nếu ban đầu bạn không hiểu mọi thứ. Chỉ cần tiếp tục luyện tập và bạn sẽ trở nên tốt hơn.

Tags: IELTS

 


 

Improve listening skills

If you’re like most people, you probably think you’re a pretty good listener. After all, how hard can it be? You just sit there and let the other person talk, right? Well, as it turns out, listening is actually a skill that you have to work at if you want to be good at it. Just like any other skill, the more you practice, the better you’ll become.

Here are some tips to help you improve your listening skills:

1. Pay attention to the speaker

This may seem obvious, but it’s important to actually focus on the person who is speaking. That means putting away any distractions, such as your phone, and making eye contact with the speaker.

2. Don’t interrupt

It can be tempting to jump in and offer your own opinion or story when the other person is speaking, but it’s important to resist the urge. Not only is it rude, but it also shows that you’re not really listening to what the other person is saying.

3. Ask questions

Asking questions shows that you’re interested in what the other person is saying and that you’re paying attention. It also gives you a chance to clarify anything that you might have missed.

4. Repeat back what you’ve heard

This is a great way to make sure that you’ve understood what the other person has said. It’s also a way to show the other person that you were really listening to them.

5. Practice

Like with anything else, the more you practice, the better you’ll become at listening. So, the next time you’re in a conversation, make a conscious effort to really listen to what the other person is saying.

Listening is an important skill for anyone who wants to improve their English. There are many ways to improve your listening skills. Here are some tips:
1. Listen to English as much as possible. This may seem obvious, but it’s really important. The more you listen to English, the better you will understand it. Try to find time to listen to English every day. You can listen to the radio, TV, movies, or music.
2. When you are listening to English, pay attention to what you are hearing. Try to understand as much as you can. Don’t just listen for the words you know.
3. If you don’t understand something, don’t be afraid to ask for help. You can ask a friend or teacher to explain it to you.
4. Practice listening with different types of material. Listen to different accents and speeds of speech. This will help you get used to different ways of speaking English.
5. Listen for specific information. For example, when you are listening to a lecture, you may want to take notes. When you are listening to a conversation, you may want to pay attention to the emotions of the people talking.
6. Try to predict what you are going to hear. This will help you pay attention and understand what you hear.
7. Take breaks when you need to. It is okay to stop and take a break if you are getting tired. You can always come back and listen again later.
8. Be patient with yourself. It takes time to improve your listening skills. Don’t get discouraged if you don’t understand everything at first. Just keep practicing and you will get better.