Blog

Cải thiện khả năng nghe tiếng anh – Improve English listening ability

(English below)

Cải thiện khả năng nghe tiếng anh

Nếu bạn muốn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình, có một vài điều bạn có thể làm. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở một nơi yên tĩnh, nơi bạn có thể tập trung vào người nói. Thứ hai, cố gắng thư giãn và chú ý đến miệng và môi của người đó để giúp bạn hiểu những gì họ đang nói. Thứ ba, thực hành nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt, cho dù đó là thông qua phim ảnh, chương trình truyền hình hay cuộc trò chuyện với bạn bè. Cuối cùng, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ nếu bạn không hiểu điều gì đó.

Cách tốt nhất để cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của bạn là luyện tập thường xuyên nhất có thể. Có một số cách bạn có thể làm điều này:

1. Nghe các chương trình tin tức tiếng Anh trên đài phát thanh hoặc TV.

2. Thuê phim tiếng Anh và nghe họ mà không xem hình ảnh.

3. Tải xuống podcast tiếng Anh và nghe chúng trong khi đi lại hoặc làm việc vặt quanh nhà.

4. Tham gia một nhóm hoặc lớp hội thoại tiếng Anh.

5. Thực hành lắng nghe tiếng Anh một mình bằng cách sử dụng các tài nguyên trực tuyến như Dịch vụ Thế giới BBC hoặc TED Talks.

Bất kể bạn chọn luyện tập như thế nào, chìa khóa là nghe càng nhiều tiếng Anh càng tốt. Bạn càng lắng nghe, đôi tai của bạn sẽ trở nên tốt hơn khi chọn ra các sắc thái của ngôn ngữ. Giống như học cách chơi một nhạc cụ, trở thành một người nghe tốt hơn cần có thời gian và thực hành.

Một cách để làm cho việc thực hành nghe của bạn hiệu quả hơn là ghi chú trong khi bạn nghe. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn đang nghe và chọn từ vựng mới. Bạn cũng có thể cố gắng lặp lại những gì bạn đã nghe để kiểm tra sự hiểu biết của bạn.

Nếu bạn cảm thấy khó hiểu những người nói tiếng Anh bản địa, thì đừng lo lắng – thậm chí đôi khi họ gặp khó khăn trong việc hiểu nhau! Cách tốt nhất để cải thiện sự hiểu biết của bạn là lắng nghe lời nói chậm, rõ ràng. Điều này có thể được tìm thấy trong nhiều tài nguyên trực tuyến, chẳng hạn như podcast được thiết kế cho người học tiếng Anh.

Hãy nhớ rằng, bạn càng lắng nghe, bạn càng trở nên hiểu tiếng Anh. Vì vậy, hãy tiếp tục thực hành và sớm bạn sẽ hiểu nhiều hơn bạn từng nghĩ là có thể!

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Improve English listening ability

If you want to improve your English listening ability, there are a few things you can do. First, make sure you are in a quiet place where you can focus on the person speaking. Second, try to relax and pay attention to the person’s mouth and lips to help you understand what they are saying. Third, practice listening to English as much as possible, whether it is through movies, TV shows, or conversations with friends. Finally, don’t be afraid to ask for help if you don’t understand something.

The best way to improve your English listening ability is to practice as often as possible. There are a number of ways you can do this:

1. Listen to English news programs on the radio or TV.

2. Rent English movies and listen to them without watching the visuals.

3. Download English podcasts and listen to them while commuting or doing chores around the house.

4. Join an English conversation group or class.

5. Practice listening to English by yourself using online resources such as the BBC World Service or TED Talks.

No matter how you choose to practice, the key is to listen to as much English as possible. The more you listen, the better your ears will become at picking up the nuances of the language. Just like learning to play a musical instrument, becoming a better listener takes time and practice.

One way to make your listening practice more effective is to take notes while you listen. This will help you to focus on what you are hearing and to pick up new vocabulary. You can also try to repeat back what you have heard to test your understanding.

If you are finding it difficult to understand native English speakers, don’t worry – even they sometimes have trouble understanding each other! The best way to improve your understanding is to listen to slow, clear speech. This can be found in many online resources, such as podcasts designed for English learners.

Remember, the more you listen, the better you will become at understanding English. So keep practicing and soon you will be understanding more than you ever thought possible!