Blog

Cách tra điểm IELTS – How to look up IELTS points

(English below)

Cách tra điểm IELTS

Nếu bạn muốn biết bạn cần bao nhiêu điểm cho IELTS, đây là bài viết dành cho bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách tra cứu các điểm IELTS và những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu.

Nhìn lên điểm IELTS của bạn thật dễ dàng! Chỉ cần làm theo các bước đơn giản:

1. Truy cập trang web IELTS.

2. Nhấp vào Tab ‘IELTS cho thị thực và nhập cư Vương quốc Anh.

3. Nhập chi tiết của bạn vào hộp tìm kiếm.

4. Nhấp vào tab ‘IELTS Points.

5. Điểm IELTS của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Bây giờ bạn đã biết làm thế nào để tra cứu các điểm IELTS của bạn, tại sao không kiểm tra các mẹo và tài nguyên IELTS khác của chúng tôi?

Tags: IELTS

 


 

How to look up IELTS points

If you want to know how many points you need for IELTS, this is the article for you. We’ll tell you how to look up IELTS points and what you need to know before you start.

Looking up your IELTS points is easy! Just follow these simple steps:

1. Go to the IELTS website.

2. Click on the ‘IELTS for UK Visas and Immigration’ tab.

3. Enter your details in the search box.

4. Click on the ‘IELTS points’ tab.

5. Your IELTS points will be displayed on the screen.

Now that you know how to look up your IELTS points, why not check out our other IELTS tips and resources?