Blog

Cách tăng khả năng nghe tiếng anh – How to increase English listening ability

(English below)

Cách tăng khả năng nghe tiếng anh

Cách tăng khả năng nghe tiếng Anh

Lắng nghe là một kỹ năng mà bạn có thể hoàn thiện với thực hành. Bạn càng nghe tiếng Anh, tai bạn sẽ càng trở nên phân biệt các âm thanh cá nhân tạo nên ngôn ngữ. Điều này, đến lượt nó, sẽ giúp bạn hiểu người bản ngữ dễ dàng hơn. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tăng khả năng nghe tiếng Anh:

1. Nghe tiếng Anh mỗi ngày

Tạo thói quen lắng nghe tiếng Anh mỗi ngày, ngay cả khi nó chỉ trong vài phút. Bạn có thể nghe tin tức, podcast hoặc một bài hát. Bạn càng tiếp xúc với ngôn ngữ, bạn sẽ càng trở nên hiểu nó.

2. Tập trung khi bạn lắng nghe

Khi bạn đang nghe tiếng Anh, hãy cố gắng tập trung vào những gì đang được nói. Hãy để tâm trí của bạn lang thang. Nếu bạn cảm thấy khó tập trung, hãy thử nghe các đoạn văn bản ngắn hơn hoặc chia nhỏ các phiên nghe dài hơn thành các phiên ngắn hơn.

3. Lặp lại những gì bạn nghe thấy

Một cách để thực hành kỹ năng nghe của bạn là lặp lại những gì bạn nghe thấy. Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ các từ và cụm từ, và nó cũng sẽ giúp bộ não của bạn xử lý thông tin.

4. Thực hành với bạn bè

Nếu bạn có những người bạn cũng đang học tiếng Anh, hãy thực hành lắng nghe nhau. Bạn có thể thay phiên nhau đọc to, hoặc bạn có thể có các cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh. Đây là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe của bạn trong khi cũng nhận được một số cách nói thực hành.

5. Sử dụng tài nguyên trực tuyến

Có nhiều tài nguyên trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để thực hành các kỹ năng nghe tiếng Anh của mình. Có những trang web nơi bạn có thể nghe các câu chuyện tin tức hoặc bạn có thể tìm thấy các podcast được thiết kế dành riêng cho người học ngôn ngữ.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể dần dần cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình. Điều quan trọng là kiên nhẫn và thực hành thường xuyên.

Có một số cách để tăng khả năng nghe tiếng Anh của bạn. Dưới đây là 10 lời khuyên để bạn bắt đầu:

1. Nghe tiếng Anh thường xuyên nhất có thể

Đây là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình. Bạn càng nghe tiếng Anh, bạn sẽ càng trở nên quen thuộc với âm thanh và nhịp điệu của ngôn ngữ. Cố gắng tìm cơ hội để nghe tiếng Anh mỗi ngày, cho dù đó là xem TV bằng tiếng Anh hay phim, nghe đài hoặc nhạc tiếng Anh hay thậm chí chỉ trò chuyện với những người bạn nói tiếng Anh trực tuyến.

2. Chú ý đến những gì bạn nghe

Nó không đủ để nghe tiếng Anh, bạn cũng cần chú ý đến những gì bạn nghe. Cố gắng tập trung vào các từ và cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng. Nếu bạn không chắc chắn về một từ, hãy tìm nó trong một từ điển.

3. Lặp lại những gì bạn nghe thấy

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn là lặp lại những gì bạn nghe. Khi bạn nghe một câu, hãy lặp lại nó thành tiếng. Điều này sẽ giúp bạn nhớ các từ và cải thiện cách phát âm của bạn.

4. Thực hành lắng nghe các điểm nhấn khác nhau

Nếu bạn chỉ tiếp xúc với một loại giọng tiếng Anh, có thể khó hiểu các điểm nhấn khác. Cố gắng lắng nghe những người nói tiếng Anh từ các quốc gia khác nhau để làm quen với các điểm nhấn khác nhau. Bạn có thể tìm thấy nhiều điểm nhấn trực tuyến, ví dụ, trên YouTube.

5. Nghe thông tin cụ thể

Khi bạn nghe tiếng Anh, hãy cố gắng tập trung vào thông tin cụ thể. Ví dụ: nếu bạn nghe một báo cáo tin tức, hãy cố gắng xác định các điểm chính. Nếu bạn đang nghe một cuộc trò chuyện, hãy cố gắng làm theo những gì người nói đang nói.

6. Hãy nghe câu đố hiểu biết

Có nhiều trang web cung cấp các câu đố nghe hiểu. Đây có thể là một cách tuyệt vời để thực hành các kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn.

7. Hãy thử các bài tập chính tả

Bài tập chính tả là một cách tuyệt vời khác để thực hành các kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn. Trong một bài tập chính tả, bạn lắng nghe một văn bản và sau đó viết ra những gì bạn nghe thấy. Đây là một cách tuyệt vời để cải thiện chính tả và ngữ pháp của bạn.

8. Nghe sách âm thanh tiếng Anh

Sách âm thanh là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn. Họ có thể giúp bạn cải thiện cách phát âm và tăng từ vựng của bạn.

9. Tham gia một nhóm trò chuyện tiếng Anh

Nếu bạn có cơ hội, hãy tham gia một nhóm trò chuyện tiếng Anh. Đây là một cách tuyệt vời để thực hành các kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn trong một tình huống thực tế.

10. Nhận trợ giúp từ một gia sư

Nếu bạn đang đấu tranh để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình, hãy xem xét nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn xác định điểm yếu của bạn và cung cấp cho bạn các bài tập thực hành cá nhân hóa.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to increase English listening ability

How to increase English listening ability

Listening is a skill that you can perfect with practice. The more you listen to English, the better your ear will become at distinguishing the individual sounds that make up the language. This, in turn, will help you understand native speakers more easily. Here are some tips to help you increase your English listening ability:

1. Listen to English every day

Make a habit of listening to English every day, even if it’s just for a few minutes. You can listen to the news, a podcast, or a song. The more you expose yourself to the language, the better you will become at understanding it.

2. Focus when you listen

When you are listening to English, try to focus on what is being said. Don’t let your mind wander. If you find it difficult to concentrate, try listening to shorter passages of text, or breaking up longer listening sessions into shorter ones.

3. Repeat what you hear

One way to practice your listening skills is to repeat out loud what you hear. This will help you to remember the words and phrases, and it will also help your brain to process the information.

4. Practice with friends

If you have friends who are also learning English, practice listening to each other. You can take turns reading aloud, or you can have conversations in English. This is a great way to improve your listening skills while also getting some practice speaking.

5. Use online resources

There are many online resources that you can use to practice your English listening skills. There are websites where you can listen to news stories, or you can find podcasts that are designed specifically for language learners.

By following these tips, you can gradually improve your English listening ability. The key is to be patient and to practice regularly.

There are a number of ways to increase your English listening ability. Here are 10 tips to get you started:

1. Listen to English as often as possible

This is one of the most important things you can do to improve your English listening skills. The more you listen to English, the more familiar you will become with the sounds and rhythms of the language. Try to find opportunities to listen to English every day, whether it’s watching English-language TV or movies, listening to English-language radio or music, or even just chatting with English-speaking friends online.

2. Pay attention to what you’re hearing

It’s not enough just to listen to English, you also need to pay attention to what you’re hearing. Try to focus on the words and try to understand what they mean. If you’re not sure of a word, look it up in a dictionary.

3. Repeat what you hear

One of the best ways to improve your English listening skills is to repeat what you hear. When you hear a sentence, repeat it out loud. This will help you to remember the words and improve your pronunciation.

4. Practice listening to different accents

If you’re only exposed to one type of English accent, it can be difficult to understand other accents. Try to listen to English speakers from different countries to get used to different accents. You can find many accents online, for example, on YouTube.

5. Listen for specific information

When you’re listening to English, try to focus on specific information. For example, if you’re listening to a news report, try to identify the main points. If you’re listening to a conversation, try to follow what the speakers are saying.

6. Take listening comprehension quizzes

There are many websites that offer listening comprehension quizzes. These can be a great way to practice your English listening skills.

7. Try dictation exercises

Dictation exercises are another great way to practice your English listening skills. In a dictation exercise, you listen to a text and then write down what you hear. This is a great way to improve your spelling and grammar.

8. Listen to English audio books

Audio books are a great way to improve your English listening skills. They can help you to improve your pronunciation and increase your vocabulary.

9. Join an English conversation group

If you have the opportunity, join an English conversation group. This is a great way to practice your English listening skills in a real-life situation.

10. Get help from a tutor

If you’re struggling to improve your English listening skills, consider getting help from a tutor. A tutor can help you to identify your weaknesses and give you personalized practice exercises.