Blog

Cách nghe podcast hiệu quả – How to listen to podcast effectively

(English below)

Cách nghe podcast hiệu quả

Nếu bạn chưa quen với podcast, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để lắng nghe chúng một cách hiệu quả. Dưới đây là một vài lời khuyên:

1. Chọn một người chơi podcast phù hợp với bạn. Có nhiều người chơi podcast khác nhau có sẵn, vì vậy hãy dành một chút thời gian để thử một vài người và xem bạn thích cái nào nhất. Một số tùy chọn phổ biến bao gồm ứng dụng Podcasts của Apple, Stitcher và Pocket Casts.

2. Đăng ký podcast yêu thích của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ luôn có các tập mới nhất được tải xuống và sẵn sàng để nghe.

3. Đặt một chút thời gian mỗi tuần để nghe podcast. Cho dù đó là trong thời gian đi làm của bạn, trong khi bạn đang làm việc, hoặc ngay trước khi đi ngủ, hãy tìm một thời gian phù hợp với bạn và bám sát nó.

4. Tận dụng các tính năng như nghe tốc độ và đánh dấu chương. Nhiều người chơi podcast cho phép bạn tăng tốc hoặc làm chậm quá trình phát lại, điều này có thể hữu ích nếu bạn đang cố gắng vượt qua một tập phim đặc biệt dài. Và nếu bạn chỉ có thời gian cho một phân đoạn nhất định của một tập, hầu hết người chơi cho phép bạn nhảy vào các điểm đánh dấu chương cụ thể.

5. Làm cho việc nghe podcast thành một hoạt động xã hội. Lắng nghe podcast với bạn bè hoặc gia đình có thể là một cách tuyệt vời để gắn kết và tạo ra những trải nghiệm được chia sẻ.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ trên đường trở thành một podcast Pro ngay lập tức!

Podcast là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn. Nhưng làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang tận dụng tối đa các podcast của mình? Đây là một số lời khuyên:

1. Tìm một podcast ở cấp độ phù hợp với bạn. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy tìm một podcast được tạo cho người mới bắt đầu. Nếu bạn tiên tiến hơn, hãy tìm một podcast được tạo cho mọi người ở cấp độ của bạn.

2. Nghe podcast nhiều lần. Lần đầu tiên bạn lắng nghe, hãy cố gắng lấy ý tưởng chung về những gì podcast nói về. Lần thứ hai bạn lắng nghe, hãy chú ý đến các chi tiết.

3. Ghi chú trong khi bạn nghe. Viết ra những từ mới và biểu thức mà bạn nghe thấy. Điều này sẽ giúp bạn nhớ chúng sau.

4. Cố gắng trả lời các câu hỏi ở cuối podcast. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra sự hiểu biết của bạn.

5. Lặp lại tiếng nói và biểu thức mà bạn nghe thấy. Điều này sẽ giúp bạn nhớ chúng tốt hơn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể nhận được nhiều hơn từ các podcast của mình và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn.

Tags: IELTS

 


 

How to listen to podcast effectively

If you’re new to podcasts, you might be wondering how to listen to them effectively. Here are a few tips:

1. Choose a podcast player that’s right for you. There are many different podcast players available, so take some time to try out a few and see which one you like best. Some popular options include Apple’s Podcasts app, Stitcher, and Pocket Casts.

2. Subscribe to your favorite podcasts. This way, you’ll always have the latest episodes downloaded and ready to listen to.

3. Set aside some time each week to listen to podcasts. Whether it’s during your commute, while you’re working out, or just before bed, find a time that works for you and stick to it.

4. Take advantage of features like speed listening and chapter markers. Many podcast players allow you to speed up or slow down the playback, which can be helpful if you’re trying to get through a particularly long episode. And if you only have time for a certain segment of an episode, most players let you jump to specific chapter markers.

5. Make listening to podcasts a social activity. Listening to podcasts with friends or family can be a great way to bond and create shared experiences.

By following these tips, you’ll be on your way to becoming a podcast pro in no time!

Podcasts are a great way to improve your English listening skills. But how can you make sure you are getting the most out of your podcasts? Here are some tips:

1. Find a podcast that is at the right level for you. If you are a beginner, look for a podcast that is made for beginners. If you are more advanced, look for a podcast that is made for people at your level.

2. Listen to the podcast more than once. The first time you listen, try to just get the general idea of what the podcast is about. The second time you listen, pay attention to the details.

3. Take notes while you listen. Write down new words and expressions that you hear. This will help you remember them later.

4. Try to answer the questions at the end of the podcast. This will help you check your understanding.

5. Repeat out loud the words and expressions that you hear. This will help you remember them better.

By following these tips, you will be able to get more out of your podcasts and improve your English listening skills.