Blog

Cách để cải thiện kỹ năng nghe tiếng anh – How to improve English listening skills

(English below)

Cách để cải thiện kỹ năng nghe tiếng anh

Bạn đang muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo và thủ thuật về cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người học tiếng Anh nâng cao, những lời khuyên này sẽ giúp bạn trở thành người lắng nghe tốt hơn. Vậy hãy bắt đầu!

Nó được công nhận rộng rãi rằng lắng nghe là một kỹ năng cần được phát triển. Điều này đặc biệt đúng đối với những người đang học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Tin tốt là có một số điều bạn có thể làm để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình.

Đây là một số lời khuyên:

1. Chú ý đến người đang nói

Điều này có vẻ như là một điểm rõ ràng, nhưng nó đáng để nhắc lại. Khi bạn đang cố gắng lắng nghe ai đó, điều quan trọng là bạn phải chú ý đến họ. Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng bạn không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác. Ví dụ, nếu bạn đang nhìn vào điện thoại hoặc xem TV, bạn sẽ không thể nghe đúng.

2. Cố gắng hiểu thông điệp

Khi bạn đang lắng nghe ai đó, điều quan trọng là cố gắng hiểu thông điệp mà họ đang cố gắng giao tiếp. Điều này có nghĩa là lắng nghe các từ và cụm từ khóa. Nếu bạn không chắc một từ có nghĩa là gì, bạn có thể yêu cầu người đó giải thích nó.

3. Lặp lại những gì bạn đã nghe

Một cách để kiểm tra xem bạn đã hiểu những gì ai đó đã nói là lặp lại nó cho họ. Điều này có thể được thực hiện trong đầu hoặc to. Nếu bạn đang lặp lại nó thành tiếng, bạn cũng có thể hỏi người đó nếu bạn đã hiểu chính xác.

4. Thực hành nghe tiếng Anh

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn là thực hành nghe ngôn ngữ. Điều này có thể được thực hiện theo một số cách. Bạn có thể xem các chương trình truyền hình hoặc phim tiếng Anh, ví dụ. Bạn cũng có thể nghe các đài phát thanh tiếng Anh hoặc podcast.

5. Tham gia khóa học tiếng Anh

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình, bạn có thể muốn xem xét tham gia một khóa học tiếng Anh. Có một số khóa học khác nhau có sẵn, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Các khóa học này có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng nghe và cũng để cải thiện trình độ tiếng Anh tổng thể của bạn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể bắt đầu cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to improve English listening skills

Are you looking to improve your English listening skills? If so, you’ve come to the right place. In this article, we’ll give you some tips and tricks on how to improve your English listening skills.

Whether you’re a beginner or advanced English learner, these tips will help you become a better listener. So let’s get started!

It is widely recognized that listening is a skill which needs to be developed. This is especially true for those who are learning English as a second language. The good news is that there are a number of things that you can do to improve your English listening skills.

Here are some tips:

1. Pay attention to the person who is speaking

This may seem like an obvious point, but it is worth reiterating. When you are trying to listen to someone, it is important that you pay attention to them. This means making sure that you are not distracted by anything else. If you are looking at your phone or watching TV, for example, you are not going to be able to listen properly.

2. Try to understand the message

When you are listening to someone, it is important to try to understand the message that they are trying to communicate. This means listening for key words and phrases. If you are not sure what a word means, you can ask the person to explain it.

3. Repeat what you have heard

One way to check that you have understood what someone has said is to repeat it back to them. This can be done either in your head or out loud. If you are repeating it out loud, you can also ask the person if you have understood correctly.

4. Practice listening to English

One of the best ways to improve your English listening skills is to practice listening to the language. This can be done in a number of ways. You can watch English-language TV shows or movies, for example. You can also listen to English-language radio stations or podcasts.

5. Take an English-language course

If you want to improve your English listening skills, you may want to consider taking an English-language course. There are a number of different courses available, both online and offline. These courses can help you to develop your listening skills and also to improve your overall level of English.

By following these tips, you can start to improve your English listening skills.