Blog

Cách dạy bé học tiếng anh tại nhà – How to teach children to learn English at home

(English below)

Cách dạy bé học tiếng anh tại nhà

Nếu bạn muốn con bạn học tiếng Anh nhưng không muốn gửi chúng đến các trường tư thục đắt tiền, bạn có thể dạy chúng ở nhà! Nó không khó như bạn nghĩ, và có rất nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn. Dưới đây là một số lời khuyên về cách dạy trẻ học tiếng Anh tại nhà.

Với một chút lập kế hoạch và kiên nhẫn, bạn có thể dễ dàng dạy cho con cái tiếng Anh ở nhà. Điều quan trọng nhất là làm cho nó vui vẻ và hấp dẫn cho họ. Có nhiều tài nguyên có sẵn trực tuyến và trong các thư viện có thể giúp bạn.

Một cách để làm cho việc học tiếng Anh vui vẻ cho con bạn là hát các bài hát bằng tiếng Anh. Điều này sẽ giúp họ học các từ và cải thiện cách phát âm của họ. Bạn cũng có thể chơi các trò chơi với họ liên quan đến các từ và cụm từ tiếng Anh.

Một cách tuyệt vời khác để giúp con bạn học tiếng Anh là đọc cho chúng bằng tiếng Anh. Điều này có thể được thực hiện với những cuốn sách được thiết kế đặc biệt cho trẻ em hoặc bằng cách đọc to từ sách thông thường. Đọc to cũng sẽ giúp họ cải thiện kỹ năng nghe của họ.

Cuối cùng, đừng quên thực hành những gì bạn đã dạy con bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách nói tiếng Anh với họ thường xuyên nhất có thể. Với một chút nỗ lực, bạn có thể dễ dàng dạy con bạn học tiếng Anh ở nhà.

Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo con bạn học tiếng Anh tốt là tạo ra một môi trường giàu ngôn ngữ ở nhà. Bạn có thể làm điều này bằng cách cung cấp cơ hội cho con bạn nghe và thực hành ngôn ngữ thường xuyên nhất có thể. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tạo ra một môi trường giàu ngôn ngữ tại nhà:

1. Nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt

Điều này có vẻ rõ ràng, nhưng điều quan trọng là phải nỗ lực nói tiếng Anh thường xuyên nhất có thể ở nhà. Điều này không có nghĩa là bạn phải nói tiếng Anh mọi lúc – nhưng hãy cố gắng sử dụng nó càng nhiều càng tốt.

2. Khuyến khích con bạn nói tiếng Anh

Làm cho nó một quy tắc rằng tiếng Anh phải được nói ở nhà. Điều này sẽ khuyến khích con bạn sử dụng ngôn ngữ và giúp chúng cảm thấy tự tin hơn.

3. Đọc cùng nhau bằng tiếng Anh

Một trong những cách tốt nhất để giúp con bạn học tiếng Anh là đọc cùng nhau. Điều này không chỉ giúp họ cải thiện kỹ năng đọc mà còn đưa họ đến từ vựng mới.

4. Xem TV và phim tiếng Anh

Một cách tuyệt vời khác để giúp con bạn học tiếng Anh là cùng nhau xem TV và phim tiếng Anh. Điều này sẽ giúp họ cải thiện kỹ năng nghe và tìm hiểu về các nền văn hóa mới.

5. Chơi trò chơi tiếng Anh

Có nhiều trò chơi tuyệt vời mà bạn có thể chơi cùng nhau như một gia đình sẽ giúp con bạn học tiếng Anh. Một số mục yêu thích của chúng tôi bao gồm Scrabble, Boggle và Bananagrams.

6. Sử dụng công nghệ

Có rất nhiều tài nguyên tuyệt vời có sẵn trực tuyến có thể giúp con bạn học tiếng Anh. Hãy thử sử dụng các trò chơi trực tuyến, ứng dụng và trang web được thiết kế đặc biệt để giúp trẻ học tiếng Anh.

7. Ghé thăm một quốc gia nói tiếng Anh

Nếu bạn có cơ hội, hãy xem xét đưa gia đình bạn đi du lịch đến một quốc gia nói tiếng Anh. Điều này sẽ cung cấp cho con bạn cơ hội thực hành các kỹ năng tiếng Anh của chúng trong môi trường thực tế.

8. Thuê một gia sư

Nếu bạn muốn giúp con bạn trợ giúp thêm, hãy xem xét việc thuê một gia sư. Một gia sư có thể giúp con bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh và cung cấp cho chúng thực hành thêm mà chúng cần.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to teach children to learn English at home

If you want your children to learn English but don’t want to send them to expensive private schools, you can teach them at home! It’s not as difficult as you might think, and there are plenty of resources available to help you. Here are some tips on how to teach children to learn English at home.

With a little bit of planning and patience, you can easily teach your children English at home. The most important thing is to make it fun and engaging for them. There are many resources available online and in libraries that can help you.

One way to make learning English fun for your children is to sing songs in English. This will help them to learn the words and improve their pronunciation. You can also play games with them that involve English words and phrases.

Another great way to help your children learn English is to read to them in English. This can be done with books that are specifically designed for children or by reading aloud from regular books. Reading aloud will also help them to improve their listening skills.

Finally, don’t forget to practice what you’ve taught your children. You can do this by speaking English to them as often as possible. With a little bit of effort, you can easily teach your children to learn English at home.

One of the best ways to ensure that your child learns English well is to create a language-rich environment at home. You can do this by providing opportunities for your child to hear and practice the language as often as possible. Here are some tips to help you create a language-rich environment at home:

1. Speak English as much as possible

This may seem obvious, but it’s important to make an effort to speak English as often as possible at home. This doesn’t mean you have to speak English all the time – but try to use it as much as possible.

2. Encourage your child to speak English

Make it a rule that English must be spoken at home. This will encourage your child to use the language and help them to feel more confident.

3. Read together in English

One of the best ways to help your child learn English is to read together. Not only will this help them to improve their reading skills, but it will also expose them to new vocabulary.

4. Watch English-language TV and movies

Another great way to help your child learn English is to watch English-language TV and movies together. This will help them to improve their listening skills and learn about new cultures.

5. Play English-language games

There are many great games that you can play together as a family that will help your child learn English. Some of our favorites include Scrabble, Boggle, and Bananagrams.

6. Use technology

There are many great resources available online that can help your child learn English. Try using online games, apps, and websites that are specifically designed to help children learn English.

7. Visit an English-speaking country

If you have the opportunity, consider taking your family on a trip to an English-speaking country. This will provide your child with the opportunity to practice their English skills in a real-life setting.

8. Hire a tutor

If you want to give your child some extra help, consider hiring a tutor. A tutor can help your child to improve their English skills and give them the extra practice they need.