Blog

Cách đăng ký thi IELTS online – How to register for IELTS online

(English below)

Cách đăng ký thi IELTS online

Bạn đang có kế hoạch lấy IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ cần đăng ký kiểm tra. May mắn thay, bạn có thể làm điều này trực tuyến! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đăng ký IELTS trực tuyến chỉ trong một vài bước đơn giản.

Bạn đang tìm cách sử dụng Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS)? Nếu vậy, bạn sẽ cần đăng ký kỳ thi. Quá trình đăng ký IELTS rất đơn giản và có thể được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về cách đăng ký IELTS.

IELTS là gì?

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận trên toàn cầu. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư ở nhiều quốc gia làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS đánh giá tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, đọc, viết và nói.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho các ứng viên muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh. Mô-đun đào tạo chung dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (ví dụ: Vương quốc Anh, Úc, Canada hoặc New Zealand) hoặc những người cần hoàn thành đơn xin thị thực làm việc.

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp nhiều lần một tháng tại các trung tâm thi thử được ủy quyền trên toàn thế giới. Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các ngày kiểm tra trên trang web của IELTS.

Cách đăng ký IELTS

Quá trình đăng ký IELTS rất đơn giản và có thể được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Để đăng ký IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS và sau đó đăng nhập để đăng ký kiểm tra.

Khi bạn đăng ký IELTS, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân và liên hệ, cũng như chi tiết hộ chiếu của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn bài kiểm tra IELTS mà bạn muốn thực hiện (đào tạo học tập hoặc nói chung), và chọn một ngày kiểm tra và trung tâm kiểm tra.

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra. Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 170 (hoặc tương đương với nội tệ của bạn).

Điều gì xảy ra sau khi bạn đăng ký IELTS?

Khi bạn đã đăng ký IELTS và trả phí kiểm tra, bạn sẽ nhận được xác nhận mẫu nhập qua email. Biểu mẫu này bao gồm ngày kiểm tra của bạn, trung tâm kiểm tra và thông tin quan trọng khác. Bạn sẽ cần mang theo biểu mẫu này trong ngày kiểm tra IELTS của bạn.

Một vài tuần trước khi kiểm tra IELTS của bạn, bạn sẽ nhận được một email với số ứng cử viên IELTS và số tham chiếu IDP của bạn. Bạn sẽ cần mang theo những con số này vào ngày thi thử của bạn, vì vậy hãy chắc chắn lưu chúng ở một nơi nào đó an toàn.

Vào ngày kiểm tra IELTS của bạn, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hợp lệ hoặc ID do chính phủ cấp khác. Bạn cũng sẽ cần mang lại xác nhận biểu mẫu nhập và số ứng cử viên IELTS và số tham chiếu IDP.

Đến trung tâm thi thử của bạn sớm, vì những người theo dõi sẽ không được phép vào phòng thi thử.

Khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra IELTS, kết quả của bạn sẽ có sẵn 13 ngày sau ngày kiểm tra. Kết quả của bạn sẽ được gửi cho bạn qua thư và sẽ bao gồm một mẫu báo cáo thi thử với điểm số ban nhạc tổng thể của bạn.

Mẹo đăng ký IELTS

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn trong quá trình đăng ký IELTS:

• Đăng ký sớm: Ngày kiểm tra IELTS có thể điền nhanh, vì vậy hãy đăng ký ngay khi bạn biết khi nào bạn muốn làm bài kiểm tra.

• Chọn ngày kiểm tra của bạn một cách cẩn thận: Đảm bảo bạn chọn ngày kiểm tra cho bạn đủ thời gian để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

• Chọn trung tâm thi thử của bạn một cách cẩn thận: Xem xét các yếu tố như vị trí, vận chuyển và cơ sở vật chất khi chọn trung tâm thi thử.

• Trả phí kiểm tra sớm: Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng. Trả tiền sớm sẽ đảm bảo vị trí của bạn cho ngày kiểm tra và trung tâm thi thử bạn chọn.

• Lưu xác nhận của bạn về biểu mẫu nhập cảnh: Hãy chắc chắn lưu xác nhận mẫu nhập cảnh của bạn và mang theo bên mình vào ngày kiểm tra của bạn.

• Biết số ứng cử viên IELTS và số tham chiếu IDP của bạn: Bạn sẽ cần mang theo những con số này vào ngày kiểm tra, vì vậy hãy chắc chắn lưu chúng ở đâu đó an toàn.

• Đến sớm vào ngày thi thử: Đến trung tâm thi thử của bạn sớm, vì những người theo dõi sẽ không được phép vào phòng thi thử.

Tags: IELTS

 


 

How to register for IELTS online

Are you planning to take the IELTS? If so, you’ll need to register for the test. Luckily, you can do this online! In this article, we’ll show you how to register for IELTS online in just a few simple steps.

Are you looking to take the International English Language Testing System (IELTS)? If so, you’ll need to register for the exam. The IELTS registration process is simple and can be done entirely online. Here’s everything you need to know about how to register for IELTS.

What is IELTS?

IELTS is a globally recognised English language proficiency test. It is used by universities, employers, and immigration authorities in many countries as proof of English language proficiency. The IELTS test assesses all four language skills: listening, reading, writing, and speaking.

There are two versions of the IELTS test: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for candidates who want to study or train in an English-speaking university or institution. The General Training Module is for candidates who want to migrate to an English-speaking country (e.g. the UK, Australia, Canada, or New Zealand) or who need to complete a Work Visa application.

IELTS test dates are offered several times a month at authorised test centres around the world. You can find a full list of test dates on the IELTS website.

How to Register for IELTS

The IELTS registration process is simple and can be done entirely online. To register for IELTS, you’ll need to create an account on the IELTS website and then log in to register for the test.

When you register for IELTS, you’ll need to provide some personal and contact information, as well as your passport details. You’ll also need to choose which IELTS test you want to take (Academic or General Training), and select a test date and test centre.

Once you’ve registered for IELTS, you’ll need to pay the test fee. The IELTS test fee is currently £170 (or the equivalent in your local currency).

What Happens After You Register for IELTS?

Once you’ve registered for IELTS and paid the test fee, you’ll receive a Confirmation of Entry form by email. This form includes your test date, test centre, and other important information. You’ll need to bring this form with you on the day of your IELTS test.

A few weeks before your IELTS test, you’ll receive an email with your IELTS Candidate Number and IDP Reference Number. You’ll need to bring these numbers with you on the day of your test, so be sure to save them somewhere safe.

On the day of your IELTS test, you’ll need to bring a valid passport or other government-issued ID. You’ll also need to bring the Confirmation of Entry form and the IELTS Candidate Number and IDP Reference Number.

Arrive at your test centre early, as latecomers will not be allowed to enter the test room.

Once you’ve completed the IELTS test, your results will be available 13 days after the test date. Your results will be sent to you by mail, and will include a Test Report Form with your Overall Band Score.

IELTS Registration Tips

Here are a few tips to help you with the IELTS registration process:

• Register early: IELTS test dates can fill up quickly, so register as soon as you know when you want to take the test.

• Choose your test date carefully: Make sure you choose a test date that gives you enough time to prepare for the test.

• Choose your test centre carefully: Consider factors such as location, transportation, and facilities when choosing a test centre.

• Pay the test fee early: You can pay the IELTS test fee by credit card, debit card, or bank transfer. Paying early will guarantee your spot for the test date and test centre of your choice.

• Save your Confirmation of Entry form: Be sure to save your Confirmation of Entry form and bring it with you on the day of your test.

• Know your IELTS Candidate Number and IDP Reference Number: You’ll need to bring these numbers with you on the day of your test, so be sure to save them somewhere safe.

• Arrive early on test day: Arrive at your test centre early, as latecomers will not be allowed to enter the test room.