Blog

Cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng anh – How to improve English listening skills

(English below)

Cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng anh

Cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh

Bạn có phải là sinh viên ESL muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn? Có lẽ bạn là một người nói tiếng Anh bản địa muốn cải thiện kỹ năng nghe của bạn. Dù bằng cách nào, có một số điều bạn có thể làm để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn. Chúng tôi sẽ nói về lý do tại sao nghe là quan trọng, làm thế nào để tìm các tài liệu nghe thú vị với bạn và một số chiến lược bạn có thể sử dụng để cải thiện khả năng nghe hiểu của bạn.

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình, có một vài điều bạn có thể làm.

1. Nghe các đài phát thanh nói tiếng Anh hoặc podcast.

2. Xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình với phụ đề.

3. Nghe audiobook tiếng Anh.

4. Thực hành lắng nghe các cuộc trò chuyện tiếng Anh với một người bạn hoặc gia sư.

5. Tham gia một khóa học nghe tiếng Anh.

6. Sử dụng một ứng dụng di động để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn.

7. Tham dự các câu lạc bộ trò chuyện tiếng Anh hoặc các cuộc gặp gỡ.

8. Nghe các chương trình tin tức tiếng Anh.

9. Hãy thử Shadowing, đó là lặp lại những gì bạn nghe thấy nguyên văn.

10. Ghi chú trong khi bạn đang nghe các cuộc trò chuyện tiếng Anh.

Đây chỉ là một vài ý tưởng để giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh. Để biết thêm các mẹo, hãy xem các bài đăng trên blog khác của chúng tôi hoặc liên hệ với một trong những gia sư tiếng Anh của chúng tôi.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to improve English listening skills

How to improve English listening skills

Are you an ESL student who wants to improve your English listening skills? Maybe you’re a native English speaker who wants to brush up on your listening skills. Either way, there are some things you can do to improve your English listening skills.

In this article, we’ll give you some tips on how to improve your English listening skills. We’ll talk about why listening is important, how to find listening materials that are interesting to you, and some strategies you can use to improve your listening comprehension.

If you want to improve your English listening skills, there are a few things you can do.

1. Listen to English speaking radio stations or podcasts.

2. Watch English movies and TV shows with subtitles.

3. Listen to English audiobooks.

4. Practice listening to English conversations with a friend or tutor.

5. Take an English listening course.

6. Use a mobile app to improve your English listening skills.

7. Attend English conversation clubs or meetups.

8. Listen to English news programs.

9. Try shadowing, which is repeating what you hear verbatim.

10. Take notes while you are listening to English conversations.

These are just a few ideas to help you improve your English listening skills. For more tips, check out our other blog posts or contact one of our English tutors.