Blog

Cách cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng anh – How to improve English listening skills

(English below)

Cách cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng anh

Bạn đang gặp khó khăn khi hiểu người nói tiếng Anh bản địa? Bạn có muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình không? Nếu bạn trả lời có cho một trong những câu hỏi này, thì bạn đang ở đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn.

Một cách để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn là thực hành nghe tiếng Anh mỗi ngày. Bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn thực hành nghe tiếng Anh trực tuyến, chẳng hạn như podcast, video YouTube và các nguồn tin tức trực tuyến. Bạn cũng có thể nghe các chương trình radio và truyền hình tiếng Anh. Một cách khác để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn là tham gia một khóa học tiếng Anh tập trung vào việc nghe.

Ngoài việc nghe tiếng Anh mỗi ngày, bạn cũng có thể thử một số hoạt động khác để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình. Ví dụ, bạn có thể cố gắng theo dõi người nói tiếng Anh bản địa, điều đó có nghĩa là lặp lại những gì họ nói sau khi họ nói. Bạn cũng có thể cố gắng bắt chước cách họ nói. Một hoạt động khác bạn có thể thử là lắng nghe các cuộc trò chuyện tiếng Anh và sau đó lặp lại chúng trở lại với chính mình.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể bắt đầu cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình và hiểu rõ hơn về người nói tiếng Anh bản địa.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi sử dụng các kỹ năng nghe của chúng tôi thường xuyên hơn chúng tôi có thể nhận ra. Tại nơi làm việc, chúng tôi lắng nghe đồng nghiệp, khách hàng và khách hàng; Ở nhà chúng tôi lắng nghe gia đình và bạn bè; Và khi chúng tôi ra ngoài và về chúng tôi lắng nghe người lạ. Lắng nghe là một kỹ năng giao tiếp cơ bản, và là một kỹ năng mà tất cả chúng ta nên cố gắng cải thiện.

Dưới đây là một số mẹo về cách cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn:

1. Nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt

Điều này có vẻ rõ ràng, nhưng điều quan trọng là phải nỗ lực có ý thức để nghe tiếng Anh thường xuyên nhất có thể. Điều này có thể bao gồm nghe radio, xem các chương trình và phim truyền hình tiếng Anh, nghe các podcast và bài hát tiếng Anh, v.v. Bạn càng tiếp xúc với tiếng Anh, kỹ năng nghe của bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.

2. Ghi chú

Khi bạn đang nghe tiếng Anh, hãy cố gắng ghi chú một số ghi chú về những gì bạn nghe. Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ các từ và cụm từ khóa, và nó cũng sẽ buộc bạn phải tập trung vào những gì đang được nói.

3. Lặp lại những gì bạn nghe thấy

Sau khi bạn đã nghe thấy một cái gì đó bằng tiếng Anh, hãy lặp lại cho chính mình bằng lời nói của bạn. Điều này sẽ giúp bạn nhớ những gì đã nói, và nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một số thực hành trong việc nói tiếng Anh.

4. Đặt câu hỏi

Nếu bạn không chắc chắn về điều gì đó mà bạn đã nghe, thì hãy hỏi một câu hỏi. Không có gì xấu hổ khi thừa nhận rằng bạn không hiểu điều gì đó – điều quan trọng là bạn cố gắng tìm hiểu.

5. Cố gắng đoán ý nghĩa

Nếu bạn không thể hiểu một từ hoặc cụm từ cụ thể, hãy cố gắng đoán ý nghĩa của nó từ ngữ cảnh. Điều này thường có thể, và nó sẽ giúp bạn hiểu thông điệp tổng thể ngay cả khi bạn không thể bắt được từng từ.

6. Tập trung vào người nói

Khi bạn đang lắng nghe ai đó, điều quan trọng là tập trung vào người nói và không bị phân tâm bởi những thứ khác. Điều này có thể khó khăn, đặc biệt nếu bạn đang ở trong một môi trường ồn ào, nhưng điều quan trọng là phải thử.

7. Thực hành với một người bạn

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe của bạn là luyện tập với một người bạn. Bạn có thể thay phiên nhau lắng nghe nhau và sau đó thảo luận về những gì bạn đã nghe. Đây cũng là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nói của bạn cùng một lúc.

8. Tham gia một lớp học tiếng Anh

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe của mình một cách nhanh chóng, thì tham gia một lớp học tiếng Anh là một ý tưởng tuyệt vời. Trong một lớp học, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe người bản ngữ và thực hành các kỹ năng nghe của bạn trong một môi trường hỗ trợ.

9. Sử dụng tài nguyên nghe

Có rất nhiều tài nguyên tuyệt vời có sẵn để giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe. Có các trang web, ứng dụng và chương trình TV được thiết kế đặc biệt để giúp bạn thực hành và cải thiện.

10. Hãy kiên nhẫn

Điều quan trọng cần nhớ là lắng nghe là một kỹ năng, và giống như bất kỳ kỹ năng nào cần có thời gian và thực hành để cải thiện. Đừng nản lòng nếu bạn thấy khó khăn lúc đầu – chỉ cần tiếp tục làm việc và bạn sẽ thấy các kỹ năng của mình được cải thiện theo thời gian.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How to improve English listening skills

Are you having trouble understanding native English speakers? Do you want to improve your English listening skills? If you answered yes to either of these questions, then you’re in the right place. In this article, we’ll give you some tips on how to improve your English listening skills.

One way to improve your English listening skills is to practice listening to English every day. You can find many sources of English listening practice online, such as podcasts, YouTube videos, and online news sources. You can also listen to English radio and TV programs. Another way to improve your English listening skills is to take an English course that focuses on listening.

In addition to listening to English every day, you can also try some other activities to improve your English listening skills. For example, you can try to shadow native English speakers, which means repeating what they say after they say it. You can also try to mimic the way they speak. Another activity you can try is to listen to English conversations and then repeat them back to yourself.

By following these tips, you can start to improve your English listening skills and better understand native English speakers.

In daily life, we use our listening skills more often than we may realise. At work we listen to colleagues, clients and customers; at home we listen to family and friends; and when we are out and about we listen to strangers. Listening is a fundamental communication skill, and one that we should all strive to improve.

Here are some tips on how to improve your English listening skills:

1. Listen to English as much as possible

This may seem obvious, but it is important to make a conscious effort to listen to English as often as you can. This could include listening to the radio, watching English TV shows and movies, listening to English podcasts and songs, and so on. The more you expose yourself to English, the better your listening skills will become.

2. Take notes

When you are listening to English, try to take some notes on what you hear. This will help you to remember key words and phrases, and it will also force you to focus on what is being said.

3. Repeat back what you hear

After you have heard something in English, repeat it back to yourself in your own words. This will help you to remember what was said, and it will also give you some practice in speaking English.

4. Ask questions

If you are not sure about something that you have heard, then ask a question. There is no shame in admitting that you do not understand something – the important thing is that you try to find out.

5. Try to guess the meaning

If you cannot understand a particular word or phrase, try to guess its meaning from the context. This is often possible, and it will help you to understand the overall message even if you cannot catch every single word.

6. Focus on the speaker

When you are listening to someone, it is important to focus on the speaker and not be distracted by other things. This can be difficult, especially if you are in a noisy environment, but it is important to try.

7. Practice with a friend

One of the best ways to improve your listening skills is to practice with a friend. You can take turns listening to each other and then discuss what you heard. This is also a great way to improve your speaking skills at the same time.

8. Join an English class

If you want to improve your listening skills quickly, then joining an English class is a great idea. In a class, you will have the opportunity to listen to native speakers and to practice your listening skills in a supportive environment.

9. Use listening resources

There are many great resources available to help you improve your listening skills. There are websites, apps, and TV shows specifically designed to help you practice and improve.

10. Be patient

It is important to remember that listening is a skill, and like any skill it takes time and practice to improve. Do not be discouraged if you find it difficult at first – just keep working at it and you will see your skills improve over time.