Blog

Các loại thi IELTS – IELTS tests

(English below)

Các loại thi IELTS

Các bài kiểm tra của IELTS được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Có hai loại bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật, dành cho những người muốn học tại trường đại học và bài kiểm tra đào tạo chung, dành cho những người muốn làm việc, đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Language đánh giá. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên thực hiện các mô -đun nghe và nói giống nhau, trong khi hai mô -đun khác (đọc và viết) khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học thuật hay chung của bài kiểm tra.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand và Nam Phi.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Các ứng cử viên được kiểm tra về khả năng của họ:

Nghe, đọc, viết và nói tiếng Anh ở cấp độ thích hợp

Sử dụng một loạt các từ vựng

Sử dụng ngữ pháp chính xác

Sử dụng thanh ghi thích hợp (giai điệu và phong cách).

Các phần nghe và nói giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra, trong khi các phần đọc và viết khác nhau.

Học thuật IELTS được thiết kế cho những người muốn:

Nghiên cứu ở cấp đại học hoặc sau đại học

làm việc trong một nghề đòi hỏi tiếng Anh cao

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS được thiết kế cho những người muốn:

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

đào tạo hoặc học tập ở cấp độ dưới

làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với bốn phần-lắng nghe, đọc, viết và nói.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn độc thoại và cuộc trò chuyện được ghi lại, mỗi câu theo sau là mười câu hỏi. Các bản ghi được phát một lần chỉ.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là mười ba câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Chúng được chọn cho đối tượng không chuyên nghiệp nhưng phù hợp cho những người tham gia các khóa học đại học và sau đại học hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1 là một báo cáo dựa trên một số thông tin trực quan (đồ thị, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ).

Nhiệm vụ 2 là một bài luận.

Các ứng viên được yêu cầu viết ít nhất 150 từ cho nhiệm vụ 1 và ít nhất 250 từ cho nhiệm vụ 2.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo. Cuộc phỏng vấn được ghi lại.

Các ứng viên được yêu cầu nói trong khoảng 11-14 phút.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một loạt các thành thạo tiếng Anh.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được Hội đồng Anh, IDP: IDP: IELTS Australia và Cambridge tiếng Anh đánh giá. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên thực hiện các mô -đun nghe và nói giống nhau, trong khi hai mô -đun khác (đọc và viết) khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học thuật hay chung của bài kiểm tra.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand và Nam Phi.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe (30 phút)

Đọc (60 phút)

Viết (60 phút)

Nói (11 trận14 phút)

Các ứng cử viên được kiểm tra về khả năng của họ:

Nghe, đọc, viết và nói tiếng Anh ở cấp độ thích hợp

Sử dụng một loạt các từ vựng

Sử dụng ngữ pháp chính xác

Sử dụng thanh ghi thích hợp (giai điệu và phong cách).

Các phần nghe và nói giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra, trong khi các phần đọc và viết khác nhau.

Học thuật IELTS được thiết kế cho những người muốn:

Nghiên cứu ở cấp đại học hoặc sau đại học

làm việc trong một nghề đòi hỏi tiếng Anh cao

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS được thiết kế cho những người muốn:

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

đào tạo hoặc học tập ở cấp độ dưới

làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với bốn phần-lắng nghe, đọc, viết và nói.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn độc thoại và cuộc trò chuyện được ghi lại, mỗi câu theo sau là mười câu hỏi. Các bản ghi được phát một lần chỉ.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là mười ba câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Chúng được chọn cho đối tượng không chuyên nghiệp nhưng phù hợp cho những người tham gia các khóa học đại học và sau đại học hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1 là một báo cáo dựa trên một số thông tin trực quan (đồ thị, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ).

Nhiệm vụ 2 là một bài luận.

Các ứng viên được yêu cầu viết ít nhất 150 từ cho nhiệm vụ 1 và ít nhất 250 từ cho nhiệm vụ 2.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo. Cuộc phỏng vấn được ghi lại.

Các ứng viên được yêu cầu nói trong khoảng 11-14 phút.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một loạt các thành thạo tiếng Anh.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

Tags: IELTS

 


 

IELTS tests

IELTS tests are designed to assess your English language skills. There are two types of IELTS tests: the Academic test, which is for people who want to study at university, and the General Training test, which is for people who want to work, train or study at a lower level.

The IELTS test is an international English language testing system which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. It is designed to assess the language ability of people who want to study or work in countries where English is the first language.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules, while the other two modules (Reading and Writing) differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

The test is available in two versions:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those planning to migrate to an English-speaking country.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations in 140 countries, including the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, New Zealand and South Africa.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

Candidates are tested on their ability to:

listen to, read, write and speak English at an appropriate level

use a range of vocabulary

use correct grammar

use appropriate register (tone and style).

The Listening and Speaking sections are the same for both Academic and General Training versions of the test, while the Reading and Writing sections differ.

IELTS Academic is designed for people who want to:

study at undergraduate or postgraduate levels

work in a profession requiring a high level of English

migrate to an English-speaking country.

IELTS General Training is designed for people who want to:

migrate to an English-speaking country

train or study at below degree level

work in an English-speaking country.

IELTS is a paper-based test, with four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening section consists of four recorded monologues and conversations, each followed by ten questions. The recordings are played once only.

The Reading section consists of three passages, each followed by thirteen questions. The passages are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are selected for a non-specialist audience but are appropriate for people entering undergraduate and postgraduate courses or seeking professional registration.

The Writing section consists of two tasks.

Task 1 is a report based on some visual information (graphs, tables, charts or diagrams).

Task 2 is an essay.

Candidates are required to write at least 150 words for Task 1 and at least 250 words for Task 2.

The Speaking section consists of an interview with an examiner. The interview is recorded.

Candidates are required to speak for approximately 11-14 minutes.

IELTS is marked on a 9-band scale, with each band corresponding to a range of English proficiency.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS test fee is $330.

IELTS is an English language test which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. It is designed to assess the language ability of people who want to study or work in countries where English is the first language.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules, while the other two modules (Reading and Writing) differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

The test is available in two versions:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those planning to migrate to an English-speaking country.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations in 140 countries, including the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, New Zealand and South Africa.

The test has four sections:

Listening (30 minutes)

Reading (60 minutes)

Writing (60 minutes)

Speaking (11–14 minutes)

Candidates are tested on their ability to:

listen to, read, write and speak English at an appropriate level

use a range of vocabulary

use correct grammar

use appropriate register (tone and style).

The Listening and Speaking sections are the same for both Academic and General Training versions of the test, while the Reading and Writing sections differ.

IELTS Academic is designed for people who want to:

study at undergraduate or postgraduate levels

work in a profession requiring a high level of English

migrate to an English-speaking country.

IELTS General Training is designed for people who want to:

migrate to an English-speaking country

train or study at below degree level

work in an English-speaking country.

IELTS is a paper-based test, with four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening section consists of four recorded monologues and conversations, each followed by ten questions. The recordings are played once only.

The Reading section consists of three passages, each followed by thirteen questions. The passages are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are selected for a non-specialist audience but are appropriate for people entering undergraduate and postgraduate courses or seeking professional registration.

The Writing section consists of two tasks.

Task 1 is a report based on some visual information (graphs, tables, charts or diagrams).

Task 2 is an essay.

Candidates are required to write at least 150 words for Task 1 and at least 250 words for Task 2.

The Speaking section consists of an interview with an examiner. The interview is recorded.

Candidates are required to speak for approximately 11-14 minutes.

IELTS is marked on a 9-band scale, with each band corresponding to a range of English proficiency.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS test fee is $330.