Blog

Các khóa học tại british council – Courses at British Council

(English below)

Các khóa học tại british council

Nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của mình, Hội đồng Anh cung cấp một loạt các khóa học và chương trình phù hợp với nhu cầu và trình độ của bạn. Cho dù bạn muốn học trực tuyến, tại một trong các trung tâm của chúng tôi hoặc làm bài kiểm tra, chúng tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Cho dù bạn muốn cải thiện tiếng Anh cho công việc, học tập hoặc du lịch, chúng tôi có khóa học phù hợp với bạn. Một loạt các khóa học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và sự tự tin mà bạn cần để đạt được mục tiêu của mình.

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học, từ tiếng Anh nói chung đến tiếng Anh cho mục đích học tập, cũng như các khóa học cho người học trẻ và tiếng Anh kinh doanh. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa học trực tuyến mà bạn có thể học theo thời gian của riêng bạn, theo tốc độ của riêng bạn.

Tất cả các khóa học của chúng tôi được thiết kế bởi các chuyên gia và được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ và có kinh nghiệm. Chúng tôi sử dụng các phương pháp giảng dạy và công nghệ mới nhất để đảm bảo bạn tận dụng tối đa việc học của mình.

Khi bạn học với chúng tôi, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang có được giáo dục tiếng Anh tốt nhất có thể. Chúng tôi được Hội đồng Anh công nhận, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang nhận được một trình độ chất lượng cao, được công nhận quốc tế.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Courses at British Council

If you want to improve your English, the British Council offers a wide range of courses and programs to suit your needs and level. Whether you want to learn online, in one of our centres or take an exam, we can help you achieve your goals.

Whether you want to improve your English for work, study or travel, we have the right course for you. Our wide range of courses will help you develop the skills and confidence you need to achieve your goals.

We offer a variety of courses, from General English to English for Academic Purposes, as well as courses for young learners and business English. We also offer online courses which you can study in your own time, at your own pace.

All of our courses are designed by experts and are taught by qualified and experienced teachers. We use the latest teaching methods and technology to make sure you get the most out of your learning.

When you study with us, you can be sure you are getting the best possible English language education. We are accredited by the British Council, so you can be sure you are receiving a high quality, internationally recognised qualification.