Blog

Các địa điểm thi IELTS tại tphcm – IELTS test sites in Ho Chi Minh City

(English below)

Các địa điểm thi IELTS tại tphcm

Các trang web thử nghiệm IELTS ở Thành phố Hồ Chí Minh

Có một số trang web thử nghiệm IELTS ở Thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho những người cần làm bài kiểm tra để đăng ký học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Các trang web thử nghiệm được đặt ở các khu vực khác nhau của thành phố, vì vậy điều quan trọng là chọn một nơi thuận tiện cho bạn.

Có rất nhiều địa điểm thi thử IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số phổ biến nhất:

1. IELTS HCMC – Địa điểm thi thử này nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp một loạt các ngày và thời gian thi thử IELTS.

2

3. IELTS Việt Nam – Địa điểm thi thử này nằm ở thủ đô Hà Nội và cung cấp một loạt các ngày và thời gian thi thử IELTS.

4. IELTS DA NANG – Địa điểm thi thử này nằm ở thành phố ven biển của Da Nang và cung cấp một vị trí thuận tiện cho những người làm bài kiểm tra IELTS.

5

Bất kể trang web kiểm tra IELTS nào bạn chọn, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có thể tìm thấy một vị trí và thời gian thuận tiện phù hợp với bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test sites in Ho Chi Minh City

IELTS test sites in Ho Chi Minh City

There are a number of IELTS test sites in Ho Chi Minh City, which is convenient for those who need to take the test in order to apply for study or work in an English-speaking country. The test sites are located in different parts of the city, so it is important to choose one that is convenient for you.

There are many IELTS test sites in Ho Chi Minh City. Here are some of the most popular:

1. IELTS HCMC – This test site is located in the heart of Ho Chi Minh City and offers a wide range of IELTS test dates and times.

2. IELTS Saigon – This test site is located in the popular district of Saigon and offers a convenient location for those taking the IELTS test.

3. IELTS Vietnam – This test site is located in the capital city of Hanoi and offers a wide range of IELTS test dates and times.

4. IELTS Da Nang – This test site is located in the coastal city of Da Nang and offers a convenient location for those taking the IELTS test.

5. IELTS Hai Phong – This test site is located in the port city of Hai Phong and offers a convenient location for those taking the IELTS test.

No matter which IELTS test site you choose, you can be sure that you will be able to find a convenient location and time that works for you.