Blog

British council tuyển dụng trợ giảng 2023 – British Council recruits teaching assistants 2023

(English below)

British council tuyển dụng trợ giảng 2023

Hội đồng Anh đang tìm kiếm các cá nhân nhiệt tình và có động lực tham gia chương trình trợ lý giảng dạy của chúng tôi ở Anh vào năm 2023.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để có được kinh nghiệm làm việc trong một trường học ở Anh và đắm mình trong lối sống của Anh.

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân:

-Có thể làm việc với những người trẻ tuổi

-Có thể làm việc tốt trong một nhóm

-Các động và thích nghi

-Creative và tháo vát

-Bệnh nhân và bình tĩnh dưới áp lực

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký vai trò này, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hội đồng Anh đang tuyển dụng trợ lý giảng dạy để làm việc tại các trường tiếng Anh của họ trên khắp Vương quốc Anh. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho bất cứ ai quan tâm đến việc làm việc trong giáo dục và giúp người khác cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.

Vai trò của một trợ lý giảng dạy là hỗ trợ các giáo viên trong việc cung cấp các bài học và cung cấp hỗ trợ cho các sinh viên có thể cần giúp đỡ về tiếng Anh của họ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để có được kinh nghiệm trong việc làm việc trong môi trường trường học và tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người khác.

Để được xem xét cho vai trò này, bạn sẽ cần phải là một người nói tiếng Anh bản địa và có bằng cấp từ một trường đại học được công nhận. Bạn cũng sẽ cần phải có mặt để làm việc ít nhất sáu tháng.

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký vai trò này, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh để biết thêm thông tin.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council recruits teaching assistants 2023

The British Council is looking for enthusiastic and motivated individuals to join our Teaching Assistant programme in the UK for 2023.

This is a fantastic opportunity to gain experience working in a British school and to immerse yourself in the British way of life.

We are looking for individuals who are:

-Committed to working with young people

-Able to work well in a team

-Flexible and adaptable

-Creative and resourceful

-Patient and calm under pressure

If you are interested in applying for this role, please visit our website for more information.

The British Council is recruiting teaching assistants to work in their English language schools across the UK. This is a great opportunity for anyone interested in working in education and helping others to improve their English language skills.

The role of a teaching assistant is to support the teachers in the delivery of lessons and to provide assistance to students who may need help with their English. This is a great opportunity to gain experience in working in a school environment and to make a difference to the lives of others.

To be considered for this role, you will need to be a native English speaker and have a degree from a recognised university. You will also need to be available to work for at least six months.

If you are interested in applying for this role, please visit the British Council website for more information.