Blog

British council tuyển dụng – British Council recruits

(English below)

British council tuyển dụng

nhân viên mới

Hội đồng Anh đang tuyển dụng nhân viên mới! Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân tài năng và đầy tham vọng để tham gia nhóm của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp một gói lương và lợi ích cạnh tranh, và cơ hội làm việc trong một môi trường năng động và quốc tế.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia Hội đồng Anh, xin vui lòng gửi CV và thư xin việc của bạn qua email tới Recruitment@britishcouncil.org.

Hội đồng Anh là một tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục quốc tế và quan hệ văn hóa. Chúng tôi làm việc tại hơn 100 quốc gia, kết nối hàng triệu người với Vương quốc Anh thông qua các chương trình và dịch vụ bằng tiếng Anh, nghệ thuật, giáo dục và xã hội.

Mỗi năm, chúng tôi giúp hơn 20 triệu người học tiếng Anh, làm bài kiểm tra và tiếp cận bằng cấp của Vương quốc Anh. Chúng tôi cũng hợp tác với các trường đại học Vương quốc Anh để cung cấp cơ hội cho sinh viên quốc tế học tập ở Anh.

Chúng tôi hiện đang tuyển dụng cho một số vai trò thú vị trong các bộ phận giáo dục và thi của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc làm việc cho Hội đồng Anh, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để xem các vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi và đăng ký trực tuyến.

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân đam mê tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác và những người cam kết với các giá trị của sự tin tưởng, tôn trọng, công bằng và sáng tạo của chúng tôi.

Nếu bạn chia sẻ các giá trị của chúng tôi và có các kỹ năng và kinh nghiệm mà chúng tôi đang tìm kiếm, chúng tôi rất muốn nghe từ bạn.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council recruits

new employees

The British Council is recruiting new employees! We are looking for talented and ambitious individuals to join our team.

We offer a competitive salary and benefits package, and the opportunity to work in a dynamic and international environment.

If you are interested in joining the British Council, please submit your CV and cover letter by email to recruitment@britishcouncil.org.

The British Council is a world-leading organisation in the field of international education and cultural relations. We work in over 100 countries, connecting millions of people with the UK through programmes and services in the English language, the arts, education and society.

Each year, we help over 20 million people to learn English, take exams and access UK qualifications. We also work in partnership with UK universities to provide opportunities for international students to study in the UK.

We are now recruiting for a number of exciting roles in our education and exams divisions.

If you are interested in working for the British Council, please visit our website to view our current vacancies and apply online.

We are looking for individuals who are passionate about making a difference in the lives of others and who are committed to our values of trust, respect, fairness and creativity.

If you share our values and have the skills and experience we are looking for, we would love to hear from you.