Blog

British council toà nhà viettel – British Council Viettel Building

(English below)

British council toà nhà viettel

Hội đồng Anh, hợp tác với Viettel, đã xây dựng một tòa nhà văn phòng mới, hiện đại tại Hà Nội, Việt Nam. Tòa nhà sẽ tổ chức các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam và sẽ là một trung tâm khu vực cho công việc của tổ chức ở Đông Nam Á. Tòa nhà mới là một minh chứng cho sự hợp tác mạnh mẽ giữa Hội đồng Anh và Viettel, và với cam kết của Hội đồng Anh trong việc hỗ trợ sự phát triển của Viettel.

Tòa nhà Hội đồng Anh là một sự bổ sung mới nổi bật cho đường chân trời của Hà Nội, Việt Nam. Tòa nhà 33 tầng chứa các văn phòng, thư viện và lớp học của Hội đồng Anh, cũng như trụ sở công ty Viettel.

Tòa nhà được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Anh Norman Foster và kiến ​​trúc sư Việt Nam Vo Trong Ngha, và được hoàn thành vào năm 2022. Đây là tòa nhà cao nhất ở Việt Nam, và hình dạng đôi xoắn ốc đặc biệt của nó có nghĩa là tượng trưng cho sự hợp tác giữa Hội đồng Anh và Hội đồng Anh và Viettel.

Hội đồng Anh là một tổ chức văn hóa và giáo dục thúc đẩy Vương quốc Anh và các giá trị của nó trên toàn thế giới. Nó đã có sự hiện diện ở Việt Nam từ năm 1976, và tòa nhà mới của nó là một dấu hiệu của sự hợp tác ngày càng tăng giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Tòa nhà nằm trong CBD của Hà Nội, và được bao quanh bởi các tòa nhà cao lớn khác. Nó nằm gần hồ Hoan Kiem, và có tầm nhìn tuyệt vời của thành phố.

Tòa nhà Hội đồng Anh là một ví dụ tuyệt vời về kiến ​​trúc hiện đại, và là sự bổ sung đáng hoan nghênh cho đường chân trời Hà Nội.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council Viettel Building

The British Council, in partnership with Viettel, has built a new, state-of-the-art office building in Hanoi, Vietnam. The building will house the British Council’s operations in Vietnam and will be a regional hub for the organisation’s work in Southeast Asia. The new building is a testament to the strong partnership between the British Council and Viettel, and to the British Council’s commitment to supporting Viettel’s development.

The British Council Viettel Building is a striking new addition to the skyline of Hanoi, Vietnam. The 33-storey building houses the British Council’s offices, library, and classrooms, as well as Viettel’s corporate headquarters.

The building was designed by British architect Norman Foster and Vietnamese architect Vo Trong Nghia, and was completed in 2022. It is the tallest building in Vietnam, and its distinctive “ double-helix” shape is meant to symbolize the cooperation between the British Council and Viettel.

The British Council is a cultural and educational organisation which promotes the UK and its values around the world. It has had a presence in Vietnam since 1976, and its new building is a sign of the growing partnership between the UK and Vietnam.

The building is located in the CBD of Hanoi, and is surrounded by other tall buildings. It is close to the Hoan Kiem Lake, and has great views of the city.

The British Council Viettel Building is a great example of modern architecture, and is a welcome addition to the Hanoi skyline.