Blog

British council khóa học – British Council course

(English below)

British council khóa học

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các khóa học để giúp bạn cải thiện tiếng Anh. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người học nâng cao, chúng tôi có một khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các khóa học của chúng tôi được thiết kế bởi các giáo viên có kinh nghiệm và bao gồm cả bốn kỹ năng – đọc, viết, nghe và nói. Chúng cũng bao gồm thực hành ngữ pháp, từ vựng và phát âm.

Khóa học chuẩn bị IELTS của Hội đồng Anh sẽ giúp bạn đạt được điểm số tốt nhất có thể trong bài kiểm tra IELTS, cho dù bạn đang có kế hoạch học tập, làm việc hay sống ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Khóa học được thiết kế để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: đọc, viết, nghe và nói.

Bạn sẽ học cách:

• Hiểu các loại câu hỏi khác nhau của IELTS

• Xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn trong từng kỹ năng ngôn ngữ

• Lập kế hoạch và cấu trúc câu trả lời của bạn cho các câu hỏi của IELTS

• Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác

• Hiểu người bản ngữ tiếng Anh

• Sản xuất văn bản rõ ràng, được tổ chức tốt và mạch lạc

• Nói một cách tự tin và trôi chảy bằng tiếng Anh

Khóa học cũng sẽ giúp bạn hiểu định dạng của bài kiểm tra IELTS và những gì mong đợi trong ngày kiểm tra.

Khóa học chuẩn bị IELTS của Hội đồng Anh có sẵn trực tuyến và trực tiếp tại các trung tâm của chúng tôi trên khắp thế giới.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council course

The British Council offers a wide range of courses to help you improve your English. Whether you’re a beginner or advanced learner, we have a course to suit your needs.

Our courses are designed by experienced teachers and cover all four skills – reading, writing, listening and speaking. They also include grammar, vocabulary and pronunciation practice.

The British Council IELTS Preparation Course will help you to achieve your best possible score in the IELTS test, whether you are planning to study, work or live in an English-speaking country.

The course is designed to improve your English language skills in all four language skills: reading, writing, listening and speaking.

You will learn how to:

• understand different types of IELTS questions

• identify your strengths and weaknesses in each language skill

• plan and structure your answers to IELTS questions

• use a range of vocabulary and grammar accurately

• understand native speakers of English

• produce clear, well-organised and coherent writing

• speak confidently and fluently in English

The course will also help you to understand the format of the IELTS test and what to expect on the day of the test.

The British Council IELTS Preparation Course is available online and in-person at our centres around the world.