Blog

Bí quyết luyện thi IELTS british council – IELTS British Council

(English below)

Bí quyết luyện thi IELTS british council

Hội đồng Anh IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm. Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Được thực hiện bởi hơn 3 triệu người tại hơn 140 quốc gia, IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận.

Hội đồng Anh là nhà cung cấp IELTS hàng đầu thế giới. Với hơn 80 năm kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học, tài liệu và lời khuyên của IELTS để giúp bạn đạt được điểm số bạn cần cho điểm đến đã chọn.

Tại sao phải lấy IELTS với Hội đồng Anh?

Chúng tôi là nhà cung cấp IELTS lớn nhất thế giới

Chúng tôi cung cấp phạm vi rộng nhất của ngày kiểm tra IELTS

Chúng tôi có những giáo viên IELTS có kinh nghiệm nhất

Chúng tôi cung cấp các vật liệu chuẩn bị IELTS tốt nhất

Chúng tôi cung cấp các mẹo và lời khuyên nghiên cứu IELTS độc quyền

Chúng tôi có một cam kết mạnh mẽ đối với dịch vụ khách hàng

Chúng tôi là một trung tâm thi thử IELTS chính thức

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, IELTS là chìa khóa của bạn để thành công trong giáo dục đại học và đảm bảo thị thực quan trọng đó.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký giáo dục trung học, chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

Cả hai phiên bản của bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tags: British Council, luyện thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS British Council

The IELTS British Council is the most popular English language test in the world. More than 3 million people take the test each year. The IELTS test is designed to assess your English language skills.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language test. Taken by over 3 million people in over 140 countries, IELTS is recognised by more than 10,000 organisations worldwide.

The British Council is the world’s leading provider of IELTS. With over 80 years’ experience, we offer a wide range of IELTS preparation courses, materials and advice to help you achieve the score you need for your chosen destination.

Why take IELTS with the British Council?

We are the world’s largest provider of IELTS

We offer the widest range of IELTS test dates

We have the most experienced IELTS teachers

We provide the best IELTS preparation materials

We offer exclusive IELTS study tips and advice

We have a strong commitment to customer service

We are an official IELTS test centre

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

Accepted by over 10,000 organisations worldwide, IELTS is your key to success in higher education and securing that all-important visa.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or apply for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

Both versions of the test are made up of four sections:

Listening

Reading

Writing

Speaking

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.