Blog

Bằng ie – equal to IE

(English below)

Bằng ie

Internet Explorer (IE) là một loạt các trình duyệt web đồ họa được phát triển bởi Microsoft và được đưa vào như một phần của dòng hệ điều hành Microsoft Windows, bắt đầu từ năm 1995. Nó được phát hành lần đầu tiên như một phần của gói bổ trợ Plus! cho Windows 95 năm đó. Các phiên bản sau này có sẵn dưới dạng tải xuống miễn phí hoặc trong các gói dịch vụ và được bao gồm trong các phiên bản dịch vụ của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của Windows 95 trở lên các phiên bản Windows. Internet Explorer là một trong những trình duyệt web được sử dụng rộng rãi nhất, đạt mức cao nhất khoảng 95% cổ phần sử dụng trong năm 2002 và 2003. Điều này xuất hiện sau khi Microsoft sử dụng gói để giành chiến thắng trong cuộc chiến trình duyệt đầu tiên chống lại Netscape, đã giảm từ 90% xuống dưới 40% thị phần.

Trình duyệt web của Internet Explorer (IE) đã có từ lâu và vẫn được nhiều người sử dụng ngày nay. Tuy nhiên, nó không phổ biến như trước đây và hiện có nhiều trình duyệt web khác có sẵn.

IE không phổ biến như trước đây vì nó không nhanh hoặc hiệu quả như các trình duyệt web khác. Nó cũng có thể khá chậm để khởi động và có thể khó sử dụng. Hiện tại có nhiều trình duyệt web khác tốt hơn IE.

Một số trình duyệt web khác có sẵn bao gồm Google Chrome, Mozilla Firefox và Microsoft Edge. Những trình duyệt web này nhanh hơn nhiều và hiệu quả hơn nhiều so với IE. Chúng cũng dễ sử dụng hơn và có nhiều tính năng hơn IE.

Nếu bạn vẫn đang sử dụng IE, thì bạn nên xem xét chuyển sang một trong các trình duyệt web khác có sẵn. Bạn sẽ thấy rằng họ tốt hơn nhiều và sẽ làm cho trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn nhiều.

Tags: IELTS

 


 

equal to IE

Internet Explorer (IE) is a series of graphical web browsers developed by Microsoft and included as part of the Microsoft Windows line of operating systems, starting in 1995. It was first released as part of the add-on package Plus! for Windows 95 that year. Later versions were available as free downloads, or in service packs, and included in the original equipment manufacturer (OEM) service releases of Windows 95 and later versions of Windows. Internet Explorer was one of the most widely used web browsers, attaining a peak of about 95% usage share during 2002 and 2003. This came after Microsoft used bundling to win the first browser war against Netscape, which fell from 90% to under 40% market share.

The Internet Explorer (IE) web browser has been around for a long time and is still used by many people today. However, it is not as popular as it once was and there are now many other web browsers available.

IE is not as popular as it once was because it is not as fast or as efficient as other web browsers. It can also be quite slow to start up and can be difficult to use. There are now many other web browsers that are better than IE.

Some of the other web browsers that are available include Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge. These web browsers are much faster and more efficient than IE. They are also easier to use and have more features than IE.

If you are still using IE, then you should consider switching to one of the other web browsers that are available. You will find that they are much better and will make your web browsing experience much better.